El Servei de Política Lingüística d'Andorra obre 78 expedients per incompliment de la llei

Andorra la Vella.- El Servei de Política Lingüística d'Andorra ha obert 78 expedients per infracció a la llei del català durant el 2007. En total, el Servei ha dut a terme 161 actuacions, de les quals 78 han comportat obertura d'expedient. D'aquests, 52 s'han resolt ja que l'infractor ha esmenat la infracció dins el termini previs, i 22 estan pendents de resolució. Els quatre restants corresponent a providències d'arxiu, és a dir, infraccions que el Servei de Política Lingüística no ha considerat prou importants per comportar obertura d'expedient. Pel que fa a les infraccions més corrents, el cap del Servei de Política Lingüística, Joan Sans, ha explicat que corresponen a l'ús de la llengua en algunes institucions o també la retolació en locals comercials o establiments turístics i hotelers, entre d'altres.
El Servei de Política Lingüística d'Andorra obre 78 expedients per incompliment de la llei

El Servei de Política Lingüística d'Andorra obre 78 expedients per incompliment de la llei

Andorra la Vella.- El Servei de Política Lingüística d'Andorra ha obert 78 expedients per infracció a la llei del català durant el 2007. En total, el Servei ha dut a terme 161 actuacions, de les quals 78 han comportat obertura d'expedient. D'aquests, 52 s'han resolt ja que l'infractor ha esmenat la infracció dins el termini previs, i 22 estan pendents de resolució. Els quatre restants corresponent a providències d'arxiu, és a dir, infraccions que el Servei de Política Lingüística no ha considerat prou importants per comportar obertura d'expedient. Pel que fa a les infraccions més corrents, el cap del Servei de Política Lingüística, Joan Sans, ha explicat que corresponen a l'ús de la llengua en algunes institucions o també la retolació en locals comercials o establiments turístics i hotelers, entre d'altres.