El sector de la construcció d'habitatges ja només aporta un 9,3% del creixement del PIB

Noves dades ratifiquen la frenada del sector de la construcció. Segons l'últim informe sobre la conjuntura econòmica de Caixa Catalunya, la construcció residencial ha aportat un 9,3% al creixement del PIB en el primer semestre de l'any, davant el 16,5% del període 2000-2006. A més, el nombre d'habitatges nous lliures començats a l'Estat retrocedirà un 8% aquest any i un 7% el 2008, fins a les 570.000 unitats. Això sí, segons l'estudi, el creixement de la inversió en béns d'equipament, la construcció no residencial i la vivenda protegida moderaran l'impacte de la desacceleració immobiliària.
El sector de la construcció d'habitatges ja només aporta un 9,3% del creixement del PIB
Barcelona

El sector de la construcció d'habitatges ja només aporta un 9,3% del creixement del PIB

Noves dades ratifiquen la frenada del sector de la construcció. Segons l'últim informe sobre la conjuntura econòmica de Caixa Catalunya, la construcció residencial ha aportat un 9,3% al creixement del PIB en el primer semestre de l'any, davant el 16,5% del període 2000-2006. A més, el nombre d'habitatges nous lliures començats a l'Estat retrocedirà un 8% aquest any i un 7% el 2008, fins a les 570.000 unitats. Això sí, segons l'estudi, el creixement de la inversió en béns d'equipament, la construcció no residencial i la vivenda protegida moderaran l'impacte de la desacceleració immobiliària.
Actualitzat
La contribució de la construcció residencial al creixement del PIB ha caigut set punts i es preveu que segueixi en retrocés, també de cara a l'any que ve. Aquesta disminució en l'obra nova tindrà un impacte negatiu en el creixement del PIB i la creació de llocs de treball, encara que Caixa Catalunya confia que "la magnitud d'aquests efectes es veurà atenuada pel dinamisme en altres components de la inversió".

Així, per exemple, la inversió en béns d'equip ha crescut una taxa mitjana anual del 12,2% des de finals del 2005, mentre que el segment no residencial de la construcció -obra civil- ha augmentat un 5,7% en la taxa interanual en el segon trimestre d'aquest any.

La rehabilitació d'edificis, que representa un 30% del sector, i l'habitatge protegit, que ha pujat més d'un 16% en l'últim bienni, són altres factors que moderaran l'efecte negatiu.