El reformat pla de la Budellera amplia a 48 hectàrees els espais públics mantenint la construcció de 4.040 habitatges

El reformat pla de la Budellera amplia a 48 hectàrees els espais públics mantenint la construcció de 4.040 habitatges

El reformat pla de la Budellera amplia a 48 hectàrees els espais públics mantenint la construcció de 4.040 habitatges

ACN Tarragona.-La nova reforma del pla urbanístic de la Budellera preveu cedir al municipi de Tarragona fins a 48,4 hectàrees d'espais públics amb quatre grans zones verdes però mantenint "intacta" la previsió de construir-hi 4.040 habitatges. El controvertit desenvolupament a la zona de Llevant va aixecar les protestes veïnals i va acabar sent suspès pel ple municipal el passat mes de març. La Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona havia requerit el compliment de diverses prescripcions, entre les quals, l'execució en diverses fases. La Junta de Compensació provisional de l'anomenat PPU-24 ha presentat el nou projecte per aconseguir el vistiplau d'Urbanisme amb la previsió d'urbanitzar el sector en dues etapes i respectant -"com sempre s'havia previst- l'Anella Verda delimitada en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tarragona vigent des de 2013.

Els aprofitaments de sòl per a usos residencials "es mantenen inalterables" amb 4.040 nous habitatges, la meitat dels quals correspondria a cadascuna de les fases. Segons la Junta de Compensació, el 30% dels nous immobles -uns 1.200 en total- de cada fase tindran "algun tipus de protecció oficial", que han d'oferir immobles a "preus assequibles evitant, així, l'emigració de tarragonins cercant habitatge desitjat a d'altres municipis. És per això, creuen, que posa en marxa la primera fase resulta decisiu perquè "en els pròxims tres anys la ciutat de Tarragona exhaurirà els solars disponibles per habitatge". Segons els seus càlculs, les obres podrien començar el 2022 per entregar els primers pisos a partir del 2026.Des del punt de vista de la nova configuració urbanística de l'espai, els parcs de la Savinosa, l'Aigua, el Gran Parc de la Budellera -que ha de relligar la zona amb les urbanitzacions de Boscos i Cala Romana- i el Parc Nord -pensat com una transició en zona verda entre l'espai edificat i l'Anella Verda- esdevindrien les quatre zones verdes d'espais lliures públics que se cediran al municipi. Segons els promotors del pla, es tracta de 35,2 hectàrees més respecte el mínim legal exigit per la Llei d'Urbanisme, de 13,2 hectàrees. D'acord amb la nova programació, la primera fase de desenvolupament suposaria la cessió de 10,4 hectàrees a la platja Llarga, actualment en mans privades i excloent cap zona per aparcament, a més de 9,2 hectàrees per a nous equipaments. El sector entre les instal·lacions del Nàstic i el Col·legi Mare Nostrum, que es manté com a equipament,. seria el primer a urbanitzar-se. També es preveu cedir tot el subsector de la platja Llarga. La delimitació incorpora també els terrenys entre les rotondes del Llorito i la Savinosa per millorar els accessos a l'A-7 i descongestionar la Via Augusta. El projecte preveu durant aquesta primera fase consolidar els serveis d'abastament elèctric amb una subestació, un dipòsit d'aigua i connexió a la xarxa de sanejament de Tarragona Nord-Altafulla.Segons els promotors del projecte, una altra de les principals novetats serà la nova vertebració urbana dels carrers, a l'entorn dels dos barrancs de la Budellera que es mantindran descoberts, en contra del cobriment que preveia el pla anterior. Projecten, en aquest sentit, que al llarg de les lleres d'aquestes rieres transcorrin camins, que permetran connectar les platges amb l'Anella Verda a través d'àrees de descans i de lleure. "El projecte de la Budellera promou una major integració de la urbanització i l'edificació amb l'estat natural de l'orografia original", remarquen en un comunicat.