El preu de la vivenda a Espanya creixerà entre el 10 i el 15% el 2003

El preu de la vivenda a Espanya podria pujar entre un 10 i un 15% durant el 2003, a diferència del 17,4 de l'any anterior, segons un estudi de la immobiliària Bami. Aquesta considera que la demanda continua a l'alça un cop acabada la guerra a l'Iraq i gràcies al descens en els tipus d'interès. Així es recull en el document "Economía mundial, hacia un crecimiento más sostenido", on es reflecteix que el mercat immobiliari ha sofert una activitat expansiva durant el primer semestre del 2003.
El preu de la vivenda a Espanya creixerà entre el 10 i el 15% el 2003
Madrid

El preu de la vivenda a Espanya creixerà entre el 10 i el 15% el 2003

El preu de la vivenda a Espanya podria pujar entre un 10 i un 15% durant el 2003, a diferència del 17,4 de l'any anterior, segons un estudi de la immobiliària Bami. Aquesta considera que la demanda continua a l'alça un cop acabada la guerra a l'Iraq i gràcies al descens en els tipus d'interès. Així es recull en el document "Economía mundial, hacia un crecimiento más sostenido", on es reflecteix que el mercat immobiliari ha sofert una activitat expansiva durant el primer semestre del 2003.
Actualitzat
L'informe de Bami destaca que el creixement dels preus s'ha corregit a l'alça gràcies al ràpid final de la guerra a l'Iraq, que va permetre una millora sensible de les expectatives econòmiques a partir del mes de març d'aquest any. Pel que fa als tipus d'interès, l'estudi destaca que des del mes d'abril el finançament de mercat a la vivenda resulta més barat que el fixat en aquest any pels crèdits convinguts amb destí a les actuacions protegides de política de vivenda, que es fixa en el 3,96%. L'economia espanyola presenta unes expectatives de creixement sensiblement per sobre de les corresponents a la resta de l'eurozona, i se situen així les previsions relatives a l'augment del PIB real el 2003 entre el 2 i el 2,5 per cent. Per últim, l'informe incideix que el sector de la construcció manté un ritme per sobre de la resta d'activitats productives.