El PP porta al Congrés la protecció de les corrides de toros a Espanya i a l'exterior

El grup del PP al Congrés ha instat el govern espanyol perquè posi en marxa "els instruments de protecció necessaris" per defensar "l'interès turístic i cultural" de la festa dels toros tant a Espanya com a l'exterior. Els populars, a més, s'emparen en la Constitució per demanar la defensa de la igualtat dels espanyols en l'accés a espectacles taurins, "com a part del patrimoni cultural a tot el territori nacional". Així consta en la proposició de llei que els populars han registrat al Congrés, tal com havia anunciat la presidenta del PP de Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho.
El PP porta al Congrés la protecció de les corrides de toros a Espanya i a l'exterior
Madrid

El PP porta al Congrés la protecció de les corrides de toros a Espanya i a l'exterior

El grup del PP al Congrés ha instat el govern espanyol perquè posi en marxa "els instruments de protecció necessaris" per defensar "l'interès turístic i cultural" de la festa dels toros tant a Espanya com a l'exterior. Els populars, a més, s'emparen en la Constitució per demanar la defensa de la igualtat dels espanyols en l'accés a espectacles taurins, "com a part del patrimoni cultural a tot el territori nacional". Així consta en la proposició de llei que els populars han registrat al Congrés, tal com havia anunciat la presidenta del PP de Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho.
Actualitzat
Un torero, en plena corrida (Foto: EFE)

El PP vol garantir les corrides de toros a tot l'estat espanyol. (Foto: EFE)

Segons recull el text de la iniciativa, el PP persegueix com a objectiu "la protecció de la festa dels toros pel seu interès cultural i turístic" i la regulació de les funcions de l'administració per organitzar i celebrar aquests esdeveniments, de manera que es garanteixin "els drets i interessos del públic que hi assisteix i de les persones que hi intervenen".

El PP s'empara en els articles 149.1.1, 149.2 i 44 de la Constitució espanyola per remarcar que l'Estat, en ús de les seves competències exclusives en la matèria, "haurà de garantir la igualtat dels espanyols en l'exercici del seu dret a l'accés a la festa dels toros, com a part del patrimoni cultural a tot el territori nacional".

La proposta del Partit Popular suposa modificar la Llei 10/1991, del 4 d'abril, sobre les potestats administratives en espectacles taurins, i suggereix afegir una disposició addicional segona amb la qual insta el govern espanyol perquè aprovi els "instruments de protecció necessaris", d'acord amb l'"interès cultural i turístic" de la festa dels toros, tant a Espanya com en l'àmbit internacional.

L'aplicació de la norma, tal com recull el PP, s'aplicarà "en defecte" de les disposicions que a aquest efecte aprovin les comunitats autònomes, i així deixa clar que la protecció de les festes taurines, pel seu interès cultural i turístic, correspon a l'Estat. Per això, si es vol canviar la llei, seran les Corts Generals les que tinguin potestat per a això.

En la seva exposició de motius, els populars recorden que la Constitució espanyola consagra la llibertat i igualtat dels espanyols, a la protecció dels quals estan obligats els poders públics. Després d'especificar que la voluntat dels constituents va ser la de considerar la cultura "com un deure i una atribució essencial de l'Estat", el PP recalca que el govern central s'erigeix així en "el principal garant" de la promoció i tutela de l'accés a la cultura en tot el territori nacional.

Els populars emmarquen la festa dels toros en el "patrimoni cultural espanyol" i en una manifestació de "més tradició i atractiu turístic", que transcendeix fins i tot les fronteres de l'Estat i s'erigeix en una de "les principals senyes de l'expressió cultural" espanyola.

DOCUMENTS RELACIONATS