El plenari del Vendrell aprova per unanimitat reduir les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes

El Vendrell (ACN).- El ple extraordinari celebrat aquest dimarts a l'Ajuntament del Vendrell ha aprovat, per unanimitat, una reducció de les retribucions i les indemnitzacions que perceben els càrrecs electes. L'aplicació de la Llei 2/2012 de pressupostos generals de l'Estat i del Decret llei 20/2012 d'estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat, comporten una modificació severa de les condicions de treball dels empleats públics. De fet, augmenta la jornada de treball, es redueix el nombre de dies de vacances, lliure disposició, es limita la possibilitat de complementar les retribucions en cas de baixa per incapacitat temporal, i se suspèn, per aquest 2012, l'abonament de la paga extraordinària de Nadal.
El plenari del Vendrell aprova per unanimitat reduir les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes

El plenari del Vendrell aprova per unanimitat reduir les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes

El Vendrell (ACN).- El ple extraordinari celebrat aquest dimarts a l'Ajuntament del Vendrell ha aprovat, per unanimitat, una reducció de les retribucions i les indemnitzacions que perceben els càrrecs electes. L'aplicació de la Llei 2/2012 de pressupostos generals de l'Estat i del Decret llei 20/2012 d'estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat, comporten una modificació severa de les condicions de treball dels empleats públics. De fet, augmenta la jornada de treball, es redueix el nombre de dies de vacances, lliure disposició, es limita la possibilitat de complementar les retribucions en cas de baixa per incapacitat temporal, i se suspèn, per aquest 2012, l'abonament de la paga extraordinària de Nadal.