El Pla Director de l'ARE de Vilanova i la Geltrú permetrà oferir més habitatge protegit, zones verdes i nous equipaments municipals

Vilanova i la Geltrú.- El Pla Director de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) preveu per a Vilanova i la Geltrú una zona de 16,5 hectàrees a l'Eixample Nord on s'hi ubicaran 885 habitatges, el 50% dels quals serà amb algun grau de protecció, zones verdes i equipaments escolars i sanitaris. Per l'equip de govern, el desenvolupament d'aquesta zona, amb una superfície de 105 hectàrees, donarà resposta a les necessitats de la Vilanova del futur desenvolupant una oferta equilibrada d'habitatge i d'activitat econòmica. Segons el govern municipal, és factible que conjuntament amb el desenvolupament d'aquest nou sector es resolguin alguns dèficits de serveis i equipaments que té la ciutat.
El Pla Director de l'ARE de Vilanova i la Geltrú permetrà oferir més habitatge protegit, zones verdes i nous equipaments municipals

El Pla Director de l'ARE de Vilanova i la Geltrú permetrà oferir més habitatge protegit, zones verdes i nous equipaments municipals

Vilanova i la Geltrú.- El Pla Director de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) preveu per a Vilanova i la Geltrú una zona de 16,5 hectàrees a l'Eixample Nord on s'hi ubicaran 885 habitatges, el 50% dels quals serà amb algun grau de protecció, zones verdes i equipaments escolars i sanitaris. Per l'equip de govern, el desenvolupament d'aquesta zona, amb una superfície de 105 hectàrees, donarà resposta a les necessitats de la Vilanova del futur desenvolupant una oferta equilibrada d'habitatge i d'activitat econòmica. Segons el govern municipal, és factible que conjuntament amb el desenvolupament d'aquest nou sector es resolguin alguns dèficits de serveis i equipaments que té la ciutat.