El Pla Director de la Conca d'Òdena es podria aprovar definitivament al desembre

Igualada.- Després que aquest dimarts s'hagi acabat el període d'informació pública del Pla Director de la Conca d'Òdena, la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central ha traslladat les al·legacions als diversos ajuntaments afectats. Pel director general d'Urbanisme, Pere Solà, una vegada finalitzat aquest tràmit, el Pla Director de la Conca d'Òdena podria quedar aprovat definitivament a la Comissió d'Urbanisme del mes de desembre. El Pla Director de la Conca d'Òdena s'ha sotmès a una segona fase d'informació pública després que un defecte de forma obligués a sotmetre de nou el document pel mateix tràmit amb l'objectiu d'aconseguir una major seguretat jurídica.
El Pla Director de la Conca d'Òdena es podria aprovar definitivament al desembre

El Pla Director de la Conca d'Òdena es podria aprovar definitivament al desembre

Igualada.- Després que aquest dimarts s'hagi acabat el període d'informació pública del Pla Director de la Conca d'Òdena, la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central ha traslladat les al·legacions als diversos ajuntaments afectats. Pel director general d'Urbanisme, Pere Solà, una vegada finalitzat aquest tràmit, el Pla Director de la Conca d'Òdena podria quedar aprovat definitivament a la Comissió d'Urbanisme del mes de desembre. El Pla Director de la Conca d'Òdena s'ha sotmès a una segona fase d'informació pública després que un defecte de forma obligués a sotmetre de nou el document pel mateix tràmit amb l'objectiu d'aconseguir una major seguretat jurídica.