El Parlament reclama a l'Estat la competència exclusiva en matèria de dret civil català

Els grups parlamentaris de CiU, SCC, ERC i ICV han presentat una proposició no de llei conjunta a la cambra catalana amb l'objectiu que s'aprovi una resolució per la qual "el Parlament de Catalunya declara, solemnement, que té competència exclusiva en la matèria de dret civil català, tal com ve clarament determinat per l'article 9.2 de l'Estatut de 1979".
El Parlament reclama a l'Estat la competència exclusiva en matèria de dret civil català
Parlament

El Parlament reclama a l'Estat la competència exclusiva en matèria de dret civil català

Els grups parlamentaris de CiU, SCC, ERC i ICV han presentat una proposició no de llei conjunta a la cambra catalana amb l'objectiu que s'aprovi una resolució per la qual "el Parlament de Catalunya declara, solemnement, que té competència exclusiva en la matèria de dret civil català, tal com ve clarament determinat per l'article 9.2 de l'Estatut de 1979".
Actualitzat
La proposició no de Llei respon a la decisió del president del govern espanyol d'interposar davant del Tribunal Constitucional un recurs contra la primera Llei del Codi Civil. L'argument del recurs és la negació de la competència en matèria de dret civil més enllà de l'estricta modificació del text de la compilació del dret civil de Catalunya promulgada el 21 de juliol de 1960.