El Parlament aprova el dictamen de la comissió d'investigació que assenyala indicis de finançament irregular a CDC

El Parlament aprova el dictamen de la comissió d'investigació que assenyala indicis de finançament irregular a CDC

El Parlament aprova el dictamen de la comissió d'investigació que assenyala indicis de finançament irregular a CDC

Actualitzat