El nou pla de Transport de Mercaderies Perilloses de Tarragona preveu inspeccions en ruta

Per evitar accidents en el transport de les mercaderies considerades perilloses, el govern català ha ideat un nou pla. Se centra a Tarragona, on amb empreses com les petroquímiques es genera bona part d'aquestes mercaderies. El pla preveu fer inspeccions de camions en ruta, o sigui, a la carretera, però també a les mateixes zones de càrrega i descàrrega.
El nou pla de Transport de Mercaderies Perilloses de Tarragona preveu inspeccions en ruta
Tarragona

El nou pla de Transport de Mercaderies Perilloses de Tarragona preveu inspeccions en ruta

Per evitar accidents en el transport de les mercaderies considerades perilloses, el govern català ha ideat un nou pla. Se centra a Tarragona, on amb empreses com les petroquímiques es genera bona part d'aquestes mercaderies. El pla preveu fer inspeccions de camions en ruta, o sigui, a la carretera, però també a les mateixes zones de càrrega i descàrrega.
Actualitzat
El pla d'inspecció de mercaderies perilloses s'ha traçat quatre objectius: primer, augmentar la informació de la normativa sobretot a les petites empreses; segon, augmentar la formació als Mossos d'Esquadra, la policia local i portuària, amb cursos de transport terrestre i marítim de mercaderies perilloses, fins a arribar als 250 agents; en tercer lloc, augmentaran les inspeccions en el transport de mercaderies perilloses. Aquest any, es pretén arribar als 1.500 vehicles controlats, mentre que l'any passat només se'n van inspeccionar 604. Fins al mes de maig, s'havia denunciat el 5% dels vehicles controlats, 410 en total, mentre que l'any passat se'n van denunciar 604, que representen el 8% durant tot l'any. La inspecció també inclourà trenta empreses i mil tacògrafs. El quart objectiu del pla és la creació d'una taula de coordinació del transport de mercaderies perilloses on intervenen diferents departaments de la Generalitat i la delegació del govern a Tarragona.