El neandertals hi sentien com els humans i això els hauria permès parlar com nosaltres
Un estudi fet amb fòssils d'Atapuerca descobreix que podien sentir les consonants, a diferència dels homínids anteriors, que només percebien les vocals
El neandertals hi sentien com els humans i això els hauria permès parlar com nosaltres

El neandertals hi sentien com els humans i això els hauria permès parlar com nosaltres

Un estudi fet amb fòssils d'Atapuerca descobreix que podien sentir les consonants, a diferència dels homínids anteriors, que només percebien les vocals

Josep Maria Camps ColletActualitzat
Reconstrucció virtual del sistema auditiu d'un humà actual (esquerra) i d'un neandertal (Europa Press)

Els neandertals podien sentir gairebé els mateixos sons que els humans actuals i, per tant, tenien capacitats auditives que els haurien permès parlar com nosaltres.

És el principal resultat d'una recerca feta amb base fòssils trobats al jaciment d'Atapuerca, a Burgos, concretament de 5 individus neandertals que van viure fa entre 60.000 i 120.000 anys.

La recerca, publicada a la revista Nature Ecology & Evolution, ha reconstruït el sistema auditiu amb l'ajuda de tomografia computeritzada, per saber quin tipus de freqüències podien sentir.

Reconstrucció de les cavitats auditives externa i mitjana de diferents cranis de neandertals (Imatge: Nature Ecology & Evolution)

Després ho han comparat amb homínids anteriors, de fa 450.000 anys, trobats també a Atapuerca, i han vist que aquests tenien un espectre auditiu més reduït:

"Els nostres resultats mostren que l'amplada de freqüències que sentien els neandertals era superior a la dels homínids trobats a la Sima de los Huesos, i era similar a la dels humans actuals."

La similitud amb els humans és en la capacitat de sentir les freqüències més altes, que els anteriors homínids no podien sentir tan bé.

   A partir de 3 kHz la capacitat auditiva dels neandertals es diferencia força de la dels homínids anteriors (Imatge: Nature Ecology & Evolution)

Les freqüències altes són les que permeten produir consonants, necessàries per al llenguatge humà, mentre la resta d'homínids, i també de mamífers, fan servir només sons vocals:

"L'amplada de freqüències que sentien els neandertals s'estén cap a freqüències que impliquen principalment la producció de consonants, el que suggereix que pot haver estat un component important de la seva comunicació vocal, que els distingiria del patró basat principalment en vocals de la comunicació vocal dels ximpanzés i, de fet, de gairebé tots mamífers."

L'estudi, liderat per l'especialista en bioacústica evolutiva de la Universitat d'Alcalá de Henares, Mercedes Conde-Valverde, infereix que això li hauria permès fer servir un llenguatge similar al de l'homo sapiens:

"Els nostres resultats, juntament amb recents descobriments que indiquen comportaments simbòlics en neandertals, reforcen la idea que posseïen un tipus de llenguatge humà, molt diferent per la seva complexitat i eficiència de qualsevol altre sistema de comunicació oral utilitzat per organismes no humans del planeta."

Juan Luis Arsuaga, codirector del jaciment d'Atapuerca i també coautor de l'estudi, ha remarcat la importància que tenen aquestes conclusions:

"Durant dècades una de les preguntes centrals en els estudis de l'evolució humana ha estat si la forma humana de comunicació, el llenguatge parlat, també estava present en alguna altra espècie d'homínid, especialment en els neandertals."


 

 

 

 

VÍDEOS RELACIONATS

Anar al contingut