El Ministeri d'Economia compensarà amb 3,7 MEUR la Diputació de Lleida per les bonificacions de l'IBI de les autopistes

Lleida (ACN).- El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha resolt favorablement a favor de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL) en relació al recurs contenciós administratiu que es va interposar contra el Ministeri d'Economia i Hisenda, referent a les bonificacions de les quotes tributàries de l'Impost de Béns Immobles (IBI) concedides a la societat Autopistas Concesionaria Española SA. (ACESA). Tretze municipis lleidatans reclamaven al Ministeri 3,7 milions d'euros corresponents al període 2003-2007.
El Ministeri d'Economia compensarà amb 3,7 MEUR la Diputació de Lleida per les bonificacions de l'IBI de les autopistes

El Ministeri d'Economia compensarà amb 3,7 MEUR la Diputació de Lleida per les bonificacions de l'IBI de les autopistes

Lleida (ACN).- El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha resolt favorablement a favor de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL) en relació al recurs contenciós administratiu que es va interposar contra el Ministeri d'Economia i Hisenda, referent a les bonificacions de les quotes tributàries de l'Impost de Béns Immobles (IBI) concedides a la societat Autopistas Concesionaria Española SA. (ACESA). Tretze municipis lleidatans reclamaven al Ministeri 3,7 milions d'euros corresponents al període 2003-2007.