El jutjat dóna la raó a Castelló d'Empúries i impedeix la construcció d'una granja de porcs

La granja de procs que l'empresa Casanova de Sallent S.L. projectava a Castelló d'Empúries, finalment, no es construirà. El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha donat la raó a l'Ajuntament de Castelló basant-se en motius urbanístics i ambientals. El consistori va denegar la llicència per construir una granja d'engreix de 1.760 porcs a la zona del mas de la Gallinera, perquè incomplia el Pla General d'Ordenació Urbana de Castelló d'Empúries.
El jutjat dóna la raó a Castelló d'Empúries i impedeix la construcció d'una granja de porcs
Castelló d'Empúries

El jutjat dóna la raó a Castelló d'Empúries i impedeix la construcció d'una granja de porcs

La granja de procs que l'empresa Casanova de Sallent S.L. projectava a Castelló d'Empúries, finalment, no es construirà. El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha donat la raó a l'Ajuntament de Castelló basant-se en motius urbanístics i ambientals. El consistori va denegar la llicència per construir una granja d'engreix de 1.760 porcs a la zona del mas de la Gallinera, perquè incomplia el Pla General d'Ordenació Urbana de Castelló d'Empúries.
Actualitzat
La normativa municipal estableix que una granja ha de disposar de terrenys de cultiu suficients per alimentar, com a mínim en un 80%, els animals que engreixa. En aquest sentit, el projecte que va presentar l'empresa Casanova de Sallent, S.L. incomplia aquest precepte perquè, malgrat que volien convertir en cultius de blat de moro els camps d'arròs de què disposen, no aconseguien aliment suficient per als porcs de la granja. A més, el Jutjat Contenciós Administratiu considera que la instal·lació de la granja de porcs a la zona del mas de la Gallinera, als límits del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, posaria en perill els boscos de ribera de la zona. La polèmica per la instal·lació de la macrogranja de porcs a Castelló d'Empúries es va iniciar durant el maig de 1998 quan l'empresa va demanar els permisos per a la construcció de la instal·lació. El gener de 1999, la junta del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà va informar desfavorablement al consistori per la construcció de la granja. El 19 de febrer de 2002 l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va elaborar un informe desfavorable on qualificava la instal·lació de molesta, nociva i perillosa i va denegar el permís d'instal·lació. L'empresa Casanova de Sallent, S.L. va presentar un recurs al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona recorrent a la decisió municipal. Recurs que s'ha resolt favorablement a l'Ajuntament i ha impedit la construcció de la macrocentre ramader. Precisament, el Ple de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va aprovar el 21 de novembre l'ordenança de regulació dels usos i les activitats ramaderes al municipi. La normativa té com a objectiu definir les condicions d'implantació de les explotacions ramaderes al municipi per garantir la qualitat ambiental del territori i la continuïtat de les activitats existents i adaptades a la vigent normativa sectorial. Pel que fa a les explotacions intensives, l'ordenança garanteix la continuïtat de les granges que hi ha a Castelló, però limita les de nova construcció a unes capacitats màximes de 200 vaques de llet, 400 vedells, 300 truges o 800 porcs d'engreix.