El grup ERC-IU-ICV demana que els minusvàlids no hagin de tornar a acreditar la seva condició quan es canviïn el cotxe

Madrid (ACN).- El grup parlamentari ERC-IU-ICV ha presentat una proposició no de llei al Congrés dels Diputats, per al seu debat a la Comissió per a les polítiques integrals de discapacitat, en la qual demana que les persones discapacitades no hagin de tornar a demostrar la seva minusvalidesa per a l'exempció de l'impost de vehicle de tracció mecànica quan adquireixin un nou vehicle. La proposició no de llei, a instància del diputat Joan Tardà, recorda que aquesta exempció, que és per a les persones que acreditin un 33% o més de minusvalidesa, va vinculada a una matrícula i un vehicle i que, en cas de venda, el comprador és qui es veu beneficiat de la mesura, tingui o no la condició legal de minusvàlid.
El grup ERC-IU-ICV demana que els minusvàlids no hagin de tornar a acreditar la seva condició quan es canviïn el cotxe

El grup ERC-IU-ICV demana que els minusvàlids no hagin de tornar a acreditar la seva condició quan es canviïn el cotxe

Madrid (ACN).- El grup parlamentari ERC-IU-ICV ha presentat una proposició no de llei al Congrés dels Diputats, per al seu debat a la Comissió per a les polítiques integrals de discapacitat, en la qual demana que les persones discapacitades no hagin de tornar a demostrar la seva minusvalidesa per a l'exempció de l'impost de vehicle de tracció mecànica quan adquireixin un nou vehicle. La proposició no de llei, a instància del diputat Joan Tardà, recorda que aquesta exempció, que és per a les persones que acreditin un 33% o més de minusvalidesa, va vinculada a una matrícula i un vehicle i que, en cas de venda, el comprador és qui es veu beneficiat de la mesura, tingui o no la condició legal de minusvàlid.