El Gremi d'Àrids de Catalunya impartirà un cicle formatiu en Operacions i manteniment de maquinària de construcció

Barcelona (ACN).- El Govern ha autoritzat la signatura d'un conveni de col·laboració amb el Gremi d'Àrids de Catalunya per treballar conjuntament per impartir el cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions i manteniment de maquinària de construcció a l'Institut Mollerussa durant el curs 2010-2011. El conveni preveu que el Gremi d'Àrids de Catalunya aporti els especialistes i la maquinària necessaris per impartir part de les assignatures del cicle que estan relacionades amb la pràctica professional del sector. En concret, s'encarregarà de desenvolupar els crèdits d'organització i control d'obres de maquinària de construcció, excavacions i demolicions, ferms, sondatges i perforacions i elevació i desplaçament de càrregues.
El Gremi d'Àrids de Catalunya impartirà un cicle formatiu en Operacions i manteniment de maquinària de construcció

El Gremi d'Àrids de Catalunya impartirà un cicle formatiu en Operacions i manteniment de maquinària de construcció

Barcelona (ACN).- El Govern ha autoritzat la signatura d'un conveni de col·laboració amb el Gremi d'Àrids de Catalunya per treballar conjuntament per impartir el cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions i manteniment de maquinària de construcció a l'Institut Mollerussa durant el curs 2010-2011. El conveni preveu que el Gremi d'Àrids de Catalunya aporti els especialistes i la maquinària necessaris per impartir part de les assignatures del cicle que estan relacionades amb la pràctica professional del sector. En concret, s'encarregarà de desenvolupar els crèdits d'organització i control d'obres de maquinària de construcció, excavacions i demolicions, ferms, sondatges i perforacions i elevació i desplaçament de càrregues.