El govern torna el projecte de reforma de l'ICS al Parlament per aconseguir més consens

El consell de govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts la reemissió al Parlament de l'avantprojecte de llei de reforma de l'Institut Català de la Salut. El govern pretén aconseguir el màxim consens entre els grups de cara a aprovar la llei amb una àmplia majoria. Un avantprojecte que preveu augmentar l'autonomia dels centres sanitaris i millorar les condicions laborals dels professionals que hi treballen. Una de les novetats destacades és convertir l'ICS en una empresa pública.
El govern torna el projecte de reforma de l'ICS al Parlament per aconseguir més consens
Barcelona

El govern torna el projecte de reforma de l'ICS al Parlament per aconseguir més consens

El consell de govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts la reemissió al Parlament de l'avantprojecte de llei de reforma de l'Institut Català de la Salut. El govern pretén aconseguir el màxim consens entre els grups de cara a aprovar la llei amb una àmplia majoria. Un avantprojecte que preveu augmentar l'autonomia dels centres sanitaris i millorar les condicions laborals dels professionals que hi treballen. Una de les novetats destacades és convertir l'ICS en una empresa pública.
Actualitzat
El govern ha aprovat l'avantprojecte de llei de reforma de l'Institut Català de la Salut (ICS), amb la novetat principal que transforma l'ens en empresa pública. La reforma aposta per una modernització radical de l'ICS destinada a adequar-lo i ajustar-lo molt més a les necessitats de salut dels ciutadans. El nou ICS es convertirà en un proveïdor sanitari més eficaç, coordinat, i àgil, i amb un major protagonisme dels professionals. El fil conductor de la nova llei és la simplicitat organitzativa, la descentralització territorial i la millora en l'autonomia de decisió dels seus centres. A més, la nova normativa millorarà les condicions laborals del personal.

Amb vuit hospitals, més de 450 unitats de serveis d'atenció primària i més de 39.000 professionals, l'ICS és el proveïdor públic de serveis sanitaris més gran de Catalunya. La seva modernització culmina un acte de normalització institucional i política que permetrà que deixi de ser exclusivament un ens gestor de la Seguretat Social per convertir-se en un instrument de referència de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya.

La reforma preveu mesures per reduir la burocràcia i descentralitzar la presa de decisions a través d'un canvi en el funcionament i en el grau d'eficiència dels centres i dels serveis de l'ICS. La nova estructura permetrà millorar la coordinació entre els diferents nivells assistencials, a més d'augmentar l'autonomia en la gestió i la responsabilitat per part de cada centre i servei, i la col·laboració amb els altres proveïdors de la xarxa pública. Un altre punt que cal destacar és l'aposta per una gestió econòmica més flexible.

La millora de les condicions dels professionals de l'ICS és un altre dels principals objectius de la nova llei, que aposta per la competència, la dignitat de les seves condicions de treball i la qualitat com a factor distintiu. La reforma preveu la convivència de tres tipus de personal (estatutari, funcionari i laboral) per respondre millor a les necessitats del servei.

Així doncs, aquest avantprojecte de llei configura l'ICS amb una estructura i funcionament més àgils, més competent i adaptable als constants canvis sociodemogràfics i tecnològics, per tal de garantir una prestació d'uns serveis assistencials de qualitat, ajustats cada vegada més als requeriments específics de cada ciutadà.

Altres acords

El govern també ha aprovat ampliar i reforçar les instal·lacions tècniques de la línia 1 del metro. L'ampliació de la cua de maniobres de l'estació Hospital de Bellvitge permetrà acollir l'augment de trens que es produirà amb la futura connexió entre la línia 1 i la línia 9 de la Sagrera. Les obres, que s'han iniciat en fase preliminar, tindran una durada de 20 mesos i un cost de 30 milions d'euros.

Igualment, s'impulsarà la construcció de la ronda sud d'Igualada. La nova via disminuirà el pas de vehicles a través de les trames urbanes de Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui i ampliarà la xarxa arterial d'Igualada. Les obres tindran un cost de 22,4 milions d'euros i començaran aquesta primavera, amb un termini d'execució de 19 mesos.

Finalment, l'executiu català ha aprovat el decret de modificació parcial de la composició de la Comissió de Govern Local de Catalunya i de la Comissió de Cooperació Local. Aquesta última estarà formada per 24 representants de l'Administració de la Generalitat. Així mateix, el decret designa com a vicepresidents de la Comissió de Govern Local el secretari general del Departament de Governació i un vocal de la representació de les entitats locals, elegits anualment.