El Govern subvenciona amb 400.000 euros el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat una subvenció per import de 400.000 euros per al finançament del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a càrrec del fons de contingències de Departament de Governació i Relacions Institucionals. Fins a l'any 2012, el Servei de Control de Mosquits s'havia finançat majoritàriament per mitjà de subvencions procedents del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). No obstant, les bases reguladores del PUOSC per al període 2013-2016 establertes en el Decret 155/2012, de 20 de novembre, no permetien incloure el finançament del centre entre la tipologia d'actuacions subvencionables.
El Govern subvenciona amb 400.000 euros el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat

El Govern subvenciona amb 400.000 euros el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat una subvenció per import de 400.000 euros per al finançament del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a càrrec del fons de contingències de Departament de Governació i Relacions Institucionals. Fins a l'any 2012, el Servei de Control de Mosquits s'havia finançat majoritàriament per mitjà de subvencions procedents del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). No obstant, les bases reguladores del PUOSC per al període 2013-2016 establertes en el Decret 155/2012, de 20 de novembre, no permetien incloure el finançament del centre entre la tipologia d'actuacions subvencionables.