El Govern sol·licita al Consell de Garanties estatutàries un dictamen sobre la reforma local

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat aquest dimarts l'acord per sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries que emeti dictamen sobre la conformitat amb la Constitució espanyola i l'Estatut de diversos preceptes de la reforma local. Aquest dictamen té caràcter preceptiu previ a la posterior interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern davant del Tribunal Constitucional. L'Executiu considera que la reforma local vulnera competències de la Generalitat com l'organització territorial, el règim local i la funció pública.
El Govern sol·licita al Consell de Garanties estatutàries un dictamen sobre la reforma local

El Govern sol·licita al Consell de Garanties estatutàries un dictamen sobre la reforma local

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat aquest dimarts l'acord per sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries que emeti dictamen sobre la conformitat amb la Constitució espanyola i l'Estatut de diversos preceptes de la reforma local. Aquest dictamen té caràcter preceptiu previ a la posterior interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern davant del Tribunal Constitucional. L'Executiu considera que la reforma local vulnera competències de la Generalitat com l'organització territorial, el règim local i la funció pública.