El Govern prorroga el Programa de Desenvolupament i Organització de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Barcelona (ACN).- El Govern ha acordat prorrogar el Programa de Desenvolupament i Organització de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que impulsa les polítiques i actuacions necessàries per a l'assumpció plena per part del Govern de les competències executives sobre la Inspecció de Treball, previstes en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El programa té com a objectiu identificar la informació i documentació necessàries per a la negociació del traspàs de la Inspecció de Treball, així com l'elaboració de la proposta de model organitzatiu i dels mecanismes de col·laboració necessaris amb l'Administració de l'Estat en aquest àmbit.
El Govern prorroga el Programa de Desenvolupament i Organització de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

El Govern prorroga el Programa de Desenvolupament i Organització de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Barcelona (ACN).- El Govern ha acordat prorrogar el Programa de Desenvolupament i Organització de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que impulsa les polítiques i actuacions necessàries per a l'assumpció plena per part del Govern de les competències executives sobre la Inspecció de Treball, previstes en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El programa té com a objectiu identificar la informació i documentació necessàries per a la negociació del traspàs de la Inspecció de Treball, així com l'elaboració de la proposta de model organitzatiu i dels mecanismes de col·laboració necessaris amb l'Administració de l'Estat en aquest àmbit.