El govern promourà un canvi dels horaris laborals per guanyar productivitat i qualitat de vida

Un estudi sobre els horaris laborals a Espanya constata que estar moltes hores a la feina no és sinònim de treballar o produir més. Per això aconsella ajustar la jornada al temps efectiu que es treballa i així guanyar en productivitat i en qualitat de vida. Aquesta és una de les conclusions del Llibre Blanc "España, en hora europea", encarregat pel govern a la Comissió Nacional per a la racionalització dels horaris dels espanyols i que ha presentat el ministre d'Administracions Públiques, Jordi Sevilla.
El govern promourà un canvi dels horaris laborals per guanyar productivitat i qualitat de vida
Madrid

El govern promourà un canvi dels horaris laborals per guanyar productivitat i qualitat de vida

Un estudi sobre els horaris laborals a Espanya constata que estar moltes hores a la feina no és sinònim de treballar o produir més. Per això aconsella ajustar la jornada al temps efectiu que es treballa i així guanyar en productivitat i en qualitat de vida. Aquesta és una de les conclusions del Llibre Blanc "España, en hora europea", encarregat pel govern a la Comissió Nacional per a la racionalització dels horaris dels espanyols i que ha presentat el ministre d'Administracions Públiques, Jordi Sevilla.
Actualitzat
Flexibilizar els horaris, limitar el temps dedicat als àpats, dormir més hores i adequar els horaris oficials a les necessitats dels ciutadans, són les principals conclusions del Llibre Blanc, que constata que Espanya és el país d'Europa que més hores dedica al treball i on, després de Grècia i Portugal, la productivitat és més baixa.

Segons l'estudi no s'han de controlar les hores de permanència en el lloc de treball sinó les hores productives. Per aconseguir aquest control cal una millor gestió dels recursos humans, motivar els treballadors i implantar les noves tecnologies.

El Llibre Blanc aposta per la flexibilització dels horaris, fomentant les jornades contínues, a temps parcial i el teletreball, en considerar que els horaris partits amb dues hores per menjar són massa llargs i provoquen estrès i insatisfacció. A més a més, segons l'estudi, dificulten l'equilibri emocional i personal i obliguen a acabar la jornada laboral a l'entorn de les 8 del vespre.

Això comporta que els pares de família arribin cansats a casa, sense ànim per dialogar amb els fills ni ajudar-los amb els deures, o participar en les tasques domèstiques, cosa que motiva el distanciament i els problemes futurs.

Per solucionar aquests problemes, els redactors del Llibre Blanc proposen al govern que coordini els horaris escolars, laborals i el temps lliure dels ciutadans, així com els horaris comercials. Per aquest motiu, defensen la llibertat d'horaris i donar ajudes al petit comerç perquè es modernitzi i s'adapti a les necessitats horàries dels seus clients.

D'altra banda, l'estudi ha detectat que el treballador espanyol dorm una mitjana de 45 minuts menys que els europeus, cosa que n'afecta la productivitat, augmenta el risc d'accidents laborals i de trànsit. El cost d'aquesta adaptació horària no seria més gran que l'impacte que va tenir el canvi de la pesseta a l'euro.

El ministre d'Administracions Públiques, Jordi Sevilla, ha assegurat que el govern apostarà "seriosament" per aquest canvi dels horaris i vol que el govern doni exemple amb el Pla Concilia, que té per objectiu que el personal de l'administració acabi la seva jornada a les sis de la tarda, llevat dels serveis que no poden tancar.