El govern prohibirà la requalificació de les zones forestals cremades durant 30 anys

El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte que ha de modificar la llei de boscos. En destaquen tres noves mesures. La primera, la creació del fiscal de Medi Ambient, una figura nova que perseguirà els delictes relacionats amb la crema de boscos. La segona vol evitar les requalificacions de terrenys cremats, prohibint canviar l'ús del sòl durant els trenta anys posteriors a l'incendi. I la tercera mesura és la creació d'un fons per a la gestió del patrimoni natural per finançar la sostenibilitat dels boscos.
El govern prohibirà la requalificació de les zones forestals cremades durant 30 anys
Consell de Ministres

El govern prohibirà la requalificació de les zones forestals cremades durant 30 anys

El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte que ha de modificar la llei de boscos. En destaquen tres noves mesures. La primera, la creació del fiscal de Medi Ambient, una figura nova que perseguirà els delictes relacionats amb la crema de boscos. La segona vol evitar les requalificacions de terrenys cremats, prohibint canviar l'ús del sòl durant els trenta anys posteriors a l'incendi. I la tercera mesura és la creació d'un fons per a la gestió del patrimoni natural per finançar la sostenibilitat dels boscos.
Actualitzat
Aquest any hi ha hagut a Espanya més de 10.000 incendis forestals, prop de 500 a Catalunya. I això a les portes d'un estiu on la sequera pot ser el millor aliat del foc. És el maldecap de cada any i contra el qual es lluita des de molts fronts. Un d'ells són les administracions. En aquest context s'emmarca l'avantprojecte de reforma de la llei de boscos.

L'executiu central ha donat el vistiplau a un pla de prevenció i lluita d'incendis forestals que implicarà la participació de diversos ministeris en la seva execució i que afectarà tots els boscos independentment de la seva titularitat.

Un dels principals objectius del pla és evitar les requalificacions i l'especulació amb els boscos. En aquest sentit, es prohibirà qualsevol canvi d'ús del sòl durant almenys 30 anys després d'un incendi i la realització de tota activitat incompatible amb la regeneració de la coberta natural durant el temps que ho estableixi la legislació autonòmica.

Entre les noves mesures que recull la modificació hi ha també la creació de la figura del fiscal de Medi Ambient, que s'encarregarà d'intervenir en els processos penals de delictes mediambientals, exercir l'acció pública en les infraccions contra l'entorn natural i exigir les responsabilitats que procedeixin.

Altres acords

A banda d'aquest pla, el Consell de Ministres ha analitzat l'informe del Ministeri de Medi Ambient sobre l'avantprojecte que preveu modificar l'actual llei de muntanyes. L'avantprojecte serà sotmès ara als òrgans preceptius abans que torni al Consell de Ministres per després ser enviat al Parlament.

Una altra de les iniciatives aprovades des del govern central fa referència a la reserva de 700 hectàrees de terreny a la Corunya, a la punta Langosteira, per a la construcció del denominat port exterior de la Corunya. Igualment, el govern ha acordat que 300 dels tècnics de la Inspecció de Treball col·laborin amb les comunitats autònomes en tasques de prevenció de riscos laborals.

Finalment, s'ha acordat elevar el percentatge de despeses de difícil justificació de pagesos i ramaders per compensar la pujada d'hidrocarburs i s'ha aprovat un decret d'Hisenda de modificació del reglament de l'IRPF en la part que afecta els no residents.