Barcelona

El govern preveu doblar els tràmits que es resolen per via electrònica l'any 2010

Els ciutadans de Catalunya poden resoldre ara mateix uns 85 tràmits amb l'administració de forma electrònica, amb el benentès que la dada es refereix a tota l'administració pública a Catalunya, ja sigui de l'Estat, autonòmica o local. La previsió del Departament de Governació és que a finals de l'any vinent el nombre de tràmits creixi fins als 185, de manera que el total de certificats emesos amb comunicació digital passi dels gairebé quatre milions actuals fins als cinc milions i mig.

Actualitzat
Els últims mesos els tràmits possibles amb l'administració ja s'han vist incrementats, afegint a les gestions amb l'Agència Tributària, el padró, la Seguretat Social, els títols de família nombrosa i les dades d'identitat, l'accés al Servei Català d'Ocupació, els certificats de deutes, el registre de la propietat i els documents visats.

La previsió és que en els pròxims mesos s'hi incorporin tràmits amb CatSalut, registre mercantil, registres d'entitats i cooperatives, el registre de licitadors i el registre civil.

Competències del nou Estatut

Per assegurar el desplegament d'un model propi de les comunicacions digitals entre administracions, el govern ha aprovat avui el projecte de llei d'ús dels mitjans electrònics al sector públic, "que és un desplegament de les competències adquirides amb el nou Estatut", com han destacat fonts de Governació.

El nou text legal, quan estigui aprovat, "haurà de garantir la coordinació entre administracions i afavorir la millora de les eines informàtiques existents", segons les mateixes fonts.

La llei, per tant, és una mesura reguladora que haurà d'anar seguida dels reglaments i plans que hi donin concreció. A l'horitzó hi ha l'ideal de la finestreta única (que ha de permetre que la tramitació amb una administració valgui per a les altres) i l'intercanvi de dades entre administracions (de manera que una dada que ja ha estat proporcionada o una petició que ja ha estat cursada no calgui repetir-la).

Al mateix temps, el govern ha aprovat el projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, que s'orienta cap a la racionalització de les administracions públiques i la reducció de càrregues administratives innecessàries. Des del govern es posa de relleu que "l'objectiu és promoure una administració pública més àgil, simplificar els tràmits i afavorir la relació digital dels ciutadans amb l'administració pública".
NOTÍCIES RELACIONADES
Anar al contingut