El Govern impulsa el projecte de Parc Natural i Observatori de la Via Augusta, a Montmeló

Barcelona (ACN).- El Govern ha declarat l'ocupació urgent dels béns i drets afectats per l'execució del projecte de Parc Natural i Arqueològic Observatori de la Via Augusta, situat en el municipi de Montmeló. Es tracta del jaciment arqueològic de Can Tacó, amb una superfície afectada de 25.540 metres quadrats. El procediment expropiador d'urgència, tal com disposen els articles 52 de la Llei d'expropiació forçosa i 56 del seu Reglament, és excepcional. Requereix per a la seva aprovació l'existència de circumstàncies que justifiquin aquesta excepcionalitat.
El Govern impulsa el projecte de Parc Natural i Observatori de la Via Augusta, a Montmeló

El Govern impulsa el projecte de Parc Natural i Observatori de la Via Augusta, a Montmeló

Barcelona (ACN).- El Govern ha declarat l'ocupació urgent dels béns i drets afectats per l'execució del projecte de Parc Natural i Arqueològic Observatori de la Via Augusta, situat en el municipi de Montmeló. Es tracta del jaciment arqueològic de Can Tacó, amb una superfície afectada de 25.540 metres quadrats. El procediment expropiador d'urgència, tal com disposen els articles 52 de la Llei d'expropiació forçosa i 56 del seu Reglament, és excepcional. Requereix per a la seva aprovació l'existència de circumstàncies que justifiquin aquesta excepcionalitat.