Madrid

El govern espanyol proposa un cànon de 3,15 per als mp3 i d'1,5 per als mòbils

Els ministeris de Cultura i d'Indústria han arribat a un acord sobre el cànon digital, després de gairebé un any. Per ordre ministerial, proposen que els mp3 i els mp4 estiguin gravats amb 3,5 euros; els telèfons mòbils o PDA, amb 1,5 euros i que els USB ho estiguin amb 30 cèntims. Per contra, el govern espanyol preveu reduir un 20% el cànon per als CD i els DVD. La mesura entrarà en vigor a mitjans del mes de gener, segons el seu procés de tramitació.

Actualitzat

Indústria i Cultura, finalment, han arribat a un acord per presentar la seva proposta sobre el cànon digital. Proposen una reducció del 22,7% per als CD-R (que passaria dels 0,22 euros d'ara a 0,17) i d'un 26,6% per als DVD-R (dels 0,60 euros a 0,44), així com que les gravadores de CD i DVD passarien dels 6,61 euros actuals a 3,40 euros, un 48,5% menys. També proposen una reducció del cànon d'un 47% en les impressores multifuncionals d'injecció de tinta, que passaria dels 15 euros actuals a 7,75 euros, i d'un 33,3% per a les impressores làser, que passaria dels 15 als 10 euros.

La proposta incorpora tarifes per a nous suports. Per al suport de memòria USB proposen un cànon de 0,30 euros; per als mp3 i els mp4, un de 3,5 euros i per als telèfons mòbils o PDA, que disposin de MP3, un de 1,5 euros.

Per contra, el govern espanyol manté el cànon de 9 euros per als escàners; de 0,60 euros per a les gravadores de CD, de 0,22 per als suports de CD-RW i, finalment, de 0,60 per DVD-RW.

Sigui com sigui, Indústria i Cultura ja han enviat la seva proposta per regular les quantitats i els suports que inclouen el cànon a les entitats de gestió i a les associacions de fabricants d'equips i, més tard, ho faran al Consell d'Usuaris i Consumidors.

L'ordre ministerial, que l'executiu preveu que entri en vigor a mitjans de gener i que es revisarà d'aquí a un any, actualitza el pagament del cànon per còpia privada. Es tracta d'una mesura, al·leguen, per compensar els creadors pels ingressos que deixen de rebre arran de les còpies digitals. La quantitat del cànon, però, es paga una vegada, quan es compra el producte. Aquesta ordre ministerial s'inclou en la reforma de la llei de propietat intel·lectual que va entrar en vigor el 29 de juliol de 2006, tot i que arriba amb mesos de retard.

Anar al contingut