Madrid

El govern espanyol planteja suprimir el CEO o el Síndic de Greuges en la reforma de les administracions

El govern espanyol avança en la reforma de les administracions públiques que pretén aprovar aquest divendres en el consell de ministres. De moment, ja té una llista d'organismes i serveis que troba necessari fusionar, suprimir o traslladar en altres ministeris.

Redaccio Actualitzat
El govern espanyol avança en la reforma de les administracions públiques que pretén aprovar aquest divendres en el consell de ministres. De moment, ja té un llistat d'organismes i serveis que troba necessari fusionar, suprimir o traslladar en d'altres ministeris.
 
De l'àmbit estatal en són 57 i en l'àmbit autonòmic es donen 218 casos. En el cas de Catalunya la reforma de les administracions plantejaria que entre les serveis o òrgans que es podrien suprimir per evitar duplicitats hi hagi el CEO, el Síndic de Greuges o el Servei Meteorològic entre altres.
 
En funció de les supressions que faci cada autonomia, això podrà tenir-se en compte a l'hora d'establir l'objectiu de dèficit, segons ha explicat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Ara, és en mans de la Generalitat decidir com actua en els diferents casos que apunta Madrid.
 
Organismes autonòmics que el govern central planteja suprimir:
 
-CEO, centre d'estudis d'opinió
-Síndic de Greuges
-Sindicatura de Comptes de Catalunya
-Oficines a l'exterior, les anomenades ambaixades de la Generalitat a Brussel·les, París, Londres, Berlín i Nova York.
-Institut Cartogràfic de Catalunya
-Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
-Autoritat Catalana de Protecció de Dades
-METEOCAT: Servei Meteorològic de Catalunya
-Institut Català d'Energia, ICAE
-Autoritat Catalana de la Competència
-Junta Consultiva de Contractació Administrativa
-Òrgan administratiu de recursos contractuals de Catalunya

Òrganismes de l'administració de l'Estat

Organismes Autònoms que se suprimeixen, integrant-se els seus mitjans en l'organització ministerial corresponent
Cria Equina de les Forces Armades
Consell de la Joventut d'Espanya
 
Organismes Autònoms que es fusionen o integren en d'altres ja existents
Canal d'Experiències Hidrodinàmiques d'El Pardo (s'integra a l'INTA)
Servei Militar de Construccions (s'integra a l'INVIED)
Institut Nacional del Consum (s'integra a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició)
 
Organisme autònom que assumeix les funcions i mitjans d'un centre directiu
Institut de la Dona, que assumeix les funcions de la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats
 
Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social que es fusionen una una única entitat
Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
Institut Social de la Marina (ISM)
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
 
Supressió de les Entitats mancomunades de les Mútues d'Accidents Laborals i Malalties Professionals
 
Consorcis que se suprimeixen
Consorci Solar Decathlon
Consorci per a la Construcció de l'Auditori de Màlaga
Consorci Institut d'Investigació sobre Canvi Climàtic de Zaragoza (I2C2)
Unificació dels vuit Consorcis Centres d'Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER) en una sola persona jurídica i centralització de la gestió econòmico-administrativa, per a prioritzar i optimitzar la inversió en investigació
 
Fundacions que se suprimeixen però s'integren en un ministeri
F. Col·legis Majors MAEC-AECID, s'integra a la Fundació EOI
F. Iberoamericana per al Foment de la Cultura i Ciències del Mar (FOMAR), s'extingeix i liquida
F. AENA, s'integra amb al F. Ferrocarrils Espanyols a la nova Fundació del Transport
F. General de la UNED, s'integra a la UNED
F. per a la Projecció Internacional de les Universitats Espanyoles (Universidad.es), s'integra a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus
Fundació Taller Juan José, s'extingeix i liquida
F. Centre Nacional del Vidre, la seva gestió és assumida per la Fundació EOI, en els termes que es precisin
F. Cente d'Estudis Econòmics i Comercials (CECO), s'integra a ICEX
F. Centre Nacional de Referència d'Aplicació de les Tecnologies de la Informació (CENATIC), s'integra a l'Ens Públic Red.es
F. Ciutat de l'Energia (CIUDEN), s'integra parcialment a l'IDAE, tret de les activitats museístiques
F. Espanyola per a la Innovació de l'Artesania, s'integra a la Fundació EOI
F. Desenvolupament de la Formació a les Zones Mineres del Carbó (FUNDESFOR)
F. Observatori Espanyol d'Acuicultura (OESA), s'integra a la Fundació Biodiversitat o a l'organització empresarial
F. ENRESA, s'integra a la societat mercantil ENRESA
 
Fundacions que deixen de tenir la consideració de fundacions públiques
F. d'Aeronàutica i Astronàutica Espanyoles
F. Museo do Mar de Galícia
F. Canària Ports de Las Palmas
 
Fundació que canvia de Ministeri d'Adscripció
F. Víctimes del Terrorisme passa al Ministeri de l'Interior
 
Fundació que es convertiria en organisme públic
Fundació Agència de la Qualitat i l'Acreditació (ANECA)
 
Entitat Pública que se suprimeix, integrant-se els seus mitjans al ministeri
Gerència del Sector de la Construcció Naval
 
Societats Mercantils que s'extingeixen. A més de les afectades per l'Acord de Consell de Ministres referit anteriorment, es planteja l'extinció de:
Societat Logística i Transport Ferroviari S.A. (LTF)
Societat d'Estiba i Desestiba del Port de la Gomera
Societat d'Estiba i Desestiba del Port de la Estaca, a El Hierro
Societat Mercantil Programes i Explotacions de Radiodifusió, S.A. (PROERSA)
Societat Mercantil La Almoraima, S.A.
 
Organismes Autònoms i Agències Estatals que integren els seus serveis comuns: (informàtica, proveïdors, etcètera)
 
Activitats formatives:
Centre d'Estudis Jurídics (CEJ)
Institut d'Estudis Fiscals (IEF)
Institut Nacional d'Administració Pública (INAP)
Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals (CEPCO)
 
Activitats d'investigació:
Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)
Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT)
Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA)
Institut d'Estudis Oceanogràfics (IEO)
Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME)
Institut de Salut Carlos III (ISC III)
Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC)
Anar al contingut