El govern espanyol dóna un impuls a la societat de la informació i a l'ús quotidià d'internet

El Consell de Ministres ha donat llum verda a la llei d'impuls de la societat de la informació, que pretén normalitzar l'ús quotidià d'internet entre els ciutadans. La normativa introdueix innovacions en matèria de facturació electrònica i reforçarà els drets dels usuaris. També es compromet a estendre la banda ampla a tot el territori nacional abans de final d'any i que tres mesos després de la seva entrada en vigor el domini ".es" permeti caràcters propis de les llengües de l'Estat espanyol, com "ç" o "ñ". Finalment, el text ha recollit la demanda del sector i els usuaris que siguin els jutges els que puguin interrompre la prestació d'un servei o ordenar la retirada de continguts.
El govern espanyol dóna un impuls a la societat de la informació i a l'ús quotidià d'internet
Madrid

El govern espanyol dóna un impuls a la societat de la informació i a l'ús quotidià d'internet

El Consell de Ministres ha donat llum verda a la llei d'impuls de la societat de la informació, que pretén normalitzar l'ús quotidià d'internet entre els ciutadans. La normativa introdueix innovacions en matèria de facturació electrònica i reforçarà els drets dels usuaris. També es compromet a estendre la banda ampla a tot el territori nacional abans de final d'any i que tres mesos després de la seva entrada en vigor el domini ".es" permeti caràcters propis de les llengües de l'Estat espanyol, com "ç" o "ñ". Finalment, el text ha recollit la demanda del sector i els usuaris que siguin els jutges els que puguin interrompre la prestació d'un servei o ordenar la retirada de continguts.
Actualitzat
Impulsar l'ús de les noves tecnologies per agilitzar i enfortir l'economia espanyola i propiciar que dades i coneixement circulin més ràpid i que accedir-hi sigui més fàcil i econòmic per a tothom. Amb aquesta filosofia, el Consell de Ministres ha enllestit el projecte de llei d'impuls de la societat de la informació per remetre'l al Parlament. Entre les moltes mesures que inclou la normativa destaca la decisió del govern de limitar als "òrgans jurisdiccionals competents" la competència de tancar o restringir pàgines web quan aquestes afectin els drets i llibertats d'expressió i informació. D'aquesta manera s'escolten les veus del sector i els usuaris, que havien reclamat que no es deixés en mans d'una entitat privada la capacitat de decidir quina informació s'ha de bloquejar i quina no. Aquesta reclamació va néixer a partir dels primers esborranys de la llei, en els quals s'establia que l'autorització de restricció era competència de la Societat General d'Autors, la SGAE.

Entre les propostes que s'hi inclouen hi ha la d'estendre la banda ampla a tot Espanya abans d'acabar l'any per tal de protegir els drets dels ciutadans que fins ara no han pogut accedir-hi o la d'agilitzar les relacions entre les empreses i els consumidors i entre els ciutadans i l'administració. Així, per exemple, s'imposarà a les grans empreses que prestin serveis públics considerats d'especial transcendència econòmica (electricitat, aigua, gas o telecomunicacions) l'obligació de facilitar un mitjà telemàtic amb els seus clients basats en certificats reconeguts de firmes electròniques o del DNI electrònic.

El text també obliga els proveïdors d'accés a internet a informar els seus usuaris sobre mitjans tècnics perquè permetin la protecció davant de virus, programes espia o correus no desitjats ("spam"). També tipifica com a infracció administrativa la vulneració per part dels operadors dels drets dels consumidors i usuaris en l'àmbit de les telecomunicacions.

A més, el projecte de llei estableix que l'entitat Red.es adopti les mesures necessàries per assegurar que es puguin assignar noms de domini ".es" que continguin caràcters com la "ñ" o la "ç" en un termini màxim de tres mesos des de l'entrada en vigor de la llei.

En el capítol d'obligacions, la nova normativa també preveu que tots els projectes d'obres de construcció de noves carreteres o infraestructures ferroviàries prevegin la instal·lació de canalitzacions per al desplegament de xarxes de comunicació electròniques en tot el seu recorregut, així com de l'equipament per assegurar la cobertura de comunicacions mòbils a tot el territori.

NOTÍCIES RELACIONADES