El govern espanyol vol elevar el permís de paternitat a 16 setmanes per decret llei

A partir de gener del 2021, els dos progenitors gaudiran de permisos iguals
El govern espanyol vol elevar el permís de paternitat a 16 setmanes per decret llei
Madrid

El govern espanyol vol elevar el permís de paternitat a 16 setmanes per decret llei

A partir de gener del 2021, els dos progenitors gaudiran de permisos iguals
Redacció Actualitzat
El govern elevarà el permís de paternitat a 16 setmanes per decret llei

El govern elevarà el permís de paternitat a 16 setmanes per decret llei

El govern espanyol ha inclòs l'ampliació progressiva del permís de paternitat a 16 setmanes en el decret llei de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte entre dones i homes en l'ocupació. És una mesura que planeja aprovar en les pròximes setmanes i l'esborrany ja l'ha traslladat als agents socials.

El document estableix un permís de paternitat de 8 setmanes des de la seva entrada en vigor, l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, que augmentarà a 12 setmanes a partir de l'1 de gener de 2020 i a 16 setmanes des del primer dia del 2021.

D'aquesta manera, des de 2021 els dos progenitors gaudiran de permisos iguals, intransferibles i retribuïts, amb una llicència de sis setmanes ininterrompudes per a tots dos al principi i deu setmanes per a cada un per distribuir fins als dotze mesos des del naixement o l'adopció.

Les sis primeres setmanes es gaudiran a jornada completa, mentre que les altres deu podran repartir-se a jornada completa o parcial al llarg del primer any de vida (o d'adopció) del fill, però no podran cedir-se a l'altre progenitor.

Com a incentiu, si tots dos progenitors en gaudeixen de forma equitativa, podran ampliar el període de permís en una setmana més cadascun.

L'esborrany amplia aquest permís en els casos en què el nounat hagi de quedar-se hospitalitzat després de néixer "en tants dies" com estigui ingressat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.