El Govern destina un milió d'euros a lluitar contra el cargol poma fins al 2020

El Govern destina un milió d'euros a lluitar contra el cargol poma fins al 2020

El Govern destina un milió d'euros a lluitar contra el cargol poma fins al 2020

ACN Barcelona.-En la reunió executiva d'aquest dimarts, el Govern ha autoritzat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a concedir subvencions directes per valor de 365.584,11 euros als membres del grup seleccionat per dur a terme actuacions per a la conservació de la biodiversitat al delta de l'Ebre i lluita contra espècies invasores, com és el cas del cargol poma. Amb aquesta subvenció, sumada a l'aportació del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), l'import total per a aquestes actuacions és de 641.375,62 euros.

Forestal Catalana, S.A. com a membre del grup i, en tant que mitjà propi de la Generalitat de Catalunya, també executa actuacions del projecte mediambiental esmentat a través del corresponent encàrrec de gestió cofinançat, per un import de 360.639,83 euros. Així doncs, i juntament amb l'encàrrec de gestió tramitat amb Forestal Catalana, S.A., l'import total destinat a l'execució de les actuacions del projecte mediambiental executat pel grup ad hoc durant el període esmentat, és d'1.002.015,45 euros. L'execució del projecte mediambiental, inclòs en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, es durà a terme mitjançant un grup constituït per les entitats següents: Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l'Ebre, Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, Arrossaires del Delta de l'Ebre i Secció de Crèdit, SCCL, Càmera Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL, Associació de Defensa Vegetal de l'Arròs i altres cultius al Delta de l'Ebre(ADV), Societat Espanyola d'Ornitologia (SEO Birdlife) i Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).