El Govern demana un informe al Consell de Garanties Estatutàries perquè determini si la Llei del sector elèctric envaeix competències

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat sobre determinats preceptes de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. L'Executiu considera que la nova norma, en atribuir-se el caràcter bàsic en tots els preceptes, no respecta les bases establertes pel Tribunal Constitucional i excedeix la competència estatal, ja que no deixa marge per al desenvolupament normatiu que pot aprovar la Generalitat en aplicació de les competències assumides, mitjançant l'article 133 de l'Estatut, en matèria d'energia, i també en matèria de consum, establertes en l'article 123 de l'Estatut.
El Govern demana un informe al Consell de Garanties Estatutàries perquè determini si la Llei del sector elèctric envaeix competències

El Govern demana un informe al Consell de Garanties Estatutàries perquè determini si la Llei del sector elèctric envaeix competències

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat sobre determinats preceptes de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. L'Executiu considera que la nova norma, en atribuir-se el caràcter bàsic en tots els preceptes, no respecta les bases establertes pel Tribunal Constitucional i excedeix la competència estatal, ja que no deixa marge per al desenvolupament normatiu que pot aprovar la Generalitat en aplicació de les competències assumides, mitjançant l'article 133 de l'Estatut, en matèria d'energia, i també en matèria de consum, establertes en l'article 123 de l'Estatut.