El Govern considera que la llei estatal sobre la millora del funcionament de la cadena alimentària vulnera competències de la Generalitat

Barcelona (ACN).- El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el dictamen previ a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei estatal de mesures per a la millora del funcionament de la cadena alimentària. L'Executiu considera que la disposició addicional primera de la llei vulnera les competències de a Generalitat en matèria d'agricultura, ramaderia i de pesca i promoció i defensa de la competència. El text té com a objectiu resoldre les situacions de manca de transparència en la formació dels preus i les pràctiques comercials potencialment deslleials i contràries a la competència generades per les asimetries entre els diferents agents que operen en el sector alimentari.
El Govern considera que la llei estatal sobre la millora del funcionament de la cadena alimentària vulnera competències de la Generalitat

El Govern considera que la llei estatal sobre la millora del funcionament de la cadena alimentària vulnera competències de la Generalitat

Barcelona (ACN).- El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el dictamen previ a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei estatal de mesures per a la millora del funcionament de la cadena alimentària. L'Executiu considera que la disposició addicional primera de la llei vulnera les competències de a Generalitat en matèria d'agricultura, ramaderia i de pesca i promoció i defensa de la competència. El text té com a objectiu resoldre les situacions de manca de transparència en la formació dels preus i les pràctiques comercials potencialment deslleials i contràries a la competència generades per les asimetries entre els diferents agents que operen en el sector alimentari.