El govern català renova la concessió de la freqüència de la COPE a Barcelona fins al 2008

El govern ha acordat renovar fins al 2008 a la societat Editorial Catalana de Televisió i Ràdio, SA -empresa que gestiona la COPE a Barcelona- la concessió de l'emissora de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència 102.0 MHz a Barcelona, donant així compliment a una sentència del Tribunal Suprem del novembre passat.
El govern català renova la concessió de la freqüència de la COPE a Barcelona fins al 2008
Barcelona

El govern català renova la concessió de la freqüència de la COPE a Barcelona fins al 2008

El govern ha acordat renovar fins al 2008 a la societat Editorial Catalana de Televisió i Ràdio, SA -empresa que gestiona la COPE a Barcelona- la concessió de l'emissora de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència 102.0 MHz a Barcelona, donant així compliment a una sentència del Tribunal Suprem del novembre passat.
Actualitzat
Editorial Catalana de Televisió i Ràdio, SA, concessionària del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, va sol·licitar, per escrit presentat en el registre de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió en data 14 de novembre de 1997, la renovació de la concessió atorgada per acord del govern de 31 de gener de 1985 i renovada pel de 14 de novembre de 1988, el termini de vigència de la qual finalitzava el dia 31 de gener de 1998.

La societat ja havia obtingut, l'any 1985, l'adjudicació provisional d'emissora de freqüència modulada de tipus comercial, a la localitat de Barcelona. Posteriorment, a l'any 1988, se li va atorgar per un període de deu anys, la concessió de l'emissora de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència a Barcelona (102.0 MHz).

Mitjançant acord del govern de data 12 de maig de 1998, es va denegar la renovació de la concessió per a la gestió de l'emissora de Barcelona (102.0 MHz). Contra aquest acord, la societat Editorial Catalana de Televisió i Ràdio va interposar un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el qual va ser desestimat.

Ara, una sentència del Tribunal Suprem de novembre de 2005 anul·la la sentència del TSJC i, en conseqüència, estima el recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució que denegava a la societat recurrent la renovació de la concessió.

En compliment de la sentència de data 15 de novembre de 2005 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, i una vegada acomplerts els tràmits administratius pertinents, la Comissió de Govern de Política Institucional ha acordat renovar la concessió de la societat Editorial Catalana de Televisió i Ràdio, SA, per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència a Barcelona (102.0 MHz).

La renovació d'aquesta concessió s'estableix per un termini de deu anys a comptar des del 31 de gener de 1998, data de finalització de la darrera pròrroga acordada pel govern, de manera que tindrà una vigència fins al 31 de gener de 2008.