El Govern Balear recorrerà l'Estatut català per l'arxiu de la Corona d'Aragó

El Consell de Govern Balear ha autoritzat aquest divendres la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la disposició addicional XIII del nou Estatut català, ja que entén que "vulnera l'esperit constitucionalitat" en els punts en què fa referència a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Segons el portaveu de l'executiu de les Illes, Joan Flaquer, aquesta disposició envaeix la "competència autonòmica que la disposició I de l'Estatut balear atribueix a les Illes". El nou Estatut català estableix que els fons propis de Catalunya situats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i a l'Arxiu Reial de Barcelona s'integren en el sistema d'arxius català.
El Govern Balear recorrerà l'Estatut català per l'arxiu de la Corona d'Aragó
Palma de Mallorca

El Govern Balear recorrerà l'Estatut català per l'arxiu de la Corona d'Aragó

El Consell de Govern Balear ha autoritzat aquest divendres la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la disposició addicional XIII del nou Estatut català, ja que entén que "vulnera l'esperit constitucionalitat" en els punts en què fa referència a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Segons el portaveu de l'executiu de les Illes, Joan Flaquer, aquesta disposició envaeix la "competència autonòmica que la disposició I de l'Estatut balear atribueix a les Illes". El nou Estatut català estableix que els fons propis de Catalunya situats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i a l'Arxiu Reial de Barcelona s'integren en el sistema d'arxius català.
Actualitzat

El text aprovat en referèndum el passat 18 de juny també preveu que per a la gestió eficaç de la resta de fons comuns amb altres territoris de la corona, la Generalitat ha de col·laborar amb el Patronat, la resta de comunitats autònomes i amb l'Estat a través dels mecanismes que s'estableixin de mutu acord.


L'Estatut balear, per la seva part, estableix que, mitjançant la normativa corresponent de l'Estat i sota la seva tutela, es crearà i regularà la composició i les funcions del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en què tindran participació les Illes, en igualtat amb la resta d'autonomies afectades.

NOTÍCIES RELACIONADES