El govern aragonès acorda recórrer l'Estatut de Catalunya a causa de l'Arxiu de la Corona d'Aragó

El Consell de Govern d'Aragó ha acordat presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra l'Estatut de Catalunya pel que fa referència a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. El govern aragonès no accepta que l'Estatut consideri la documentació de la Corona part integrant del sistema d'arxius de Catalunya. Per contra, des d'Aragó es considera que és un fons indivisible que ha de ser gestionat per les quatre comunitats implicades i el govern central. Tot i que ja es va fer una reunió amb els consellers de Cultura de Catalunya, Aragó, el País Valencià i les Illes i la ministra Carmen Calvo, en la qual es van establir els principis d'un patronat conjunt, l'executiu aragonès considera que s'ha de modificar el text de l'Estatut.
El govern aragonès acorda recórrer l'Estatut de Catalunya a causa de l'Arxiu de la Corona d'Aragó
Saragossa

El govern aragonès acorda recórrer l'Estatut de Catalunya a causa de l'Arxiu de la Corona d'Aragó

El Consell de Govern d'Aragó ha acordat presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra l'Estatut de Catalunya pel que fa referència a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. El govern aragonès no accepta que l'Estatut consideri la documentació de la Corona part integrant del sistema d'arxius de Catalunya. Per contra, des d'Aragó es considera que és un fons indivisible que ha de ser gestionat per les quatre comunitats implicades i el govern central. Tot i que ja es va fer una reunió amb els consellers de Cultura de Catalunya, Aragó, el País Valencià i les Illes i la ministra Carmen Calvo, en la qual es van establir els principis d'un patronat conjunt, l'executiu aragonès considera que s'ha de modificar el text de l'Estatut.
Actualitzat
El nou Estatut d'Autonomia català inclou una disposició addicional que estableix que "els fons propis" de Catalunya dipositats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i l'Arxiu Reial de Barcelona s'integren al sistema d'arxius de la Generalitat, la qual "ha de col·laborar" amb el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i la resta de comunitats que hi tenen fons compartits i amb l'Estat a través dels mecanismes que s'estableixin de comú acord.