El Govern aprova els instruments per regular la repercussió d'obres i actuacions sobre el paisatge

Barcelona.- El Govern ha aprovat aquest dimarts els instruments per regular la repercussió d'obres i actuacions sobre el paisatge. Es tracta del Decret que desenvolupa la Llei del paisatge aprovada pel Parlament el juny de 2005. El Decret regula els instruments bàsics per a l'aplicació de la Llei, com són els catàlegs i les directrius del paisatge, i en crea dos de nous, l'estudi d'impacte i integració paisatgística i l'informe posterior.
El Govern aprova els instruments per regular la repercussió d'obres i actuacions sobre el paisatge

El Govern aprova els instruments per regular la repercussió d'obres i actuacions sobre el paisatge

Barcelona.- El Govern ha aprovat aquest dimarts els instruments per regular la repercussió d'obres i actuacions sobre el paisatge. Es tracta del Decret que desenvolupa la Llei del paisatge aprovada pel Parlament el juny de 2005. El Decret regula els instruments bàsics per a l'aplicació de la Llei, com són els catàlegs i les directrius del paisatge, i en crea dos de nous, l'estudi d'impacte i integració paisatgística i l'informe posterior.
Actualitzat