El Govern aprova el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019, que promou l'ús de la informació amb finalitats científiques

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019, l'instrument d'ordenació i de planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat per als propers quatre anys. Com a novetat del Projecte de llei, el sisè que es tramita al Parlament, la norma introdueix el model de producció i difusió estadística que ja s'està produint als països més desenvolupats de l'entorn. Això significa, per exemple, aprofitar la informació administrativa per a la producció estadística o l'ús de la informació estadística amb finalitats científiques i per a l'avaluació de polítiques públiques. La norma també preveu fixar en quatre anys prorrogables el càrrec de director de l'Idescat.
El Govern aprova el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019, que promou l'ús de la informació amb finalitats científiques

El Govern aprova el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019, que promou l'ús de la informació amb finalitats científiques

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019, l'instrument d'ordenació i de planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat per als propers quatre anys. Com a novetat del Projecte de llei, el sisè que es tramita al Parlament, la norma introdueix el model de producció i difusió estadística que ja s'està produint als països més desenvolupats de l'entorn. Això significa, per exemple, aprofitar la informació administrativa per a la producció estadística o l'ús de la informació estadística amb finalitats científiques i per a l'avaluació de polítiques públiques. La norma també preveu fixar en quatre anys prorrogables el càrrec de director de l'Idescat.