El DPTOP sotmet a informació pública el Pla director urbanístic de l'àmbit central del Camp de Tarragona

Tarragona (ACN).- El DOGC ha publicat aquest dijous l'inici de la informació pública del Pla director urbanístic de l'àmbit central del Camp de Tarragona, després que la Comissió territorial d'Urbanisme de Tarragona en fes l'aprovació inicial. El projecte del Pla es proposa com a objectius centrals garantir la preservació dels sòls no urbanitzables i la seva correcta gestió; fixar àmbits de desenvolupament urbanístic condicionat en 24 sectors urbanitzables i precisar altres 22 àmbits; concretar l'ordenació de la futura estació central ferroviària i proposar una xarxa especialitzada de mercaderies que eviti el pas per la gran part dels nuclis; i recollir la proposta de traçat en estudi del Tram-Camp.
El DPTOP sotmet a informació pública el Pla director urbanístic de l'àmbit central del Camp de Tarragona

El DPTOP sotmet a informació pública el Pla director urbanístic de l'àmbit central del Camp de Tarragona

Tarragona (ACN).- El DOGC ha publicat aquest dijous l'inici de la informació pública del Pla director urbanístic de l'àmbit central del Camp de Tarragona, després que la Comissió territorial d'Urbanisme de Tarragona en fes l'aprovació inicial. El projecte del Pla es proposa com a objectius centrals garantir la preservació dels sòls no urbanitzables i la seva correcta gestió; fixar àmbits de desenvolupament urbanístic condicionat en 24 sectors urbanitzables i precisar altres 22 àmbits; concretar l'ordenació de la futura estació central ferroviària i proposar una xarxa especialitzada de mercaderies que eviti el pas per la gran part dels nuclis; i recollir la proposta de traçat en estudi del Tram-Camp.