El director del CIDOB corregeix Zapatero i diu que les revoltes poden estendre's a tot el món àrab, també al Marroc

Barcelona (ACN).- Tots els països àrabs viuen amb certa incertesa i poden acabar protagonitzant episodis de revoltes populars que puguin dur a un canvi de règim. És la tesi del director de la Fundació CIDOB, Jordi Vaquer, que no està d'acord amb el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, qui ha afirmat que al Marroc el progrés serà gradual. Tot i el clima de revoltes, Vaquer creu que els països que més poden desestabilitzar la zona són l'Iran i Israel, que està practicant una política 'de falcó' en contra de Palestina. Els canvis al món àrab han 'desprestigiat' la Unió per la Mediterrània, però la democratització obre esperances a llarg termini per al procés euromediterrani.
El director del CIDOB corregeix Zapatero i diu que les revoltes poden estendre's a tot el món àrab, també al Marroc

El director del CIDOB corregeix Zapatero i diu que les revoltes poden estendre's a tot el món àrab, també al Marroc

Barcelona (ACN).- Tots els països àrabs viuen amb certa incertesa i poden acabar protagonitzant episodis de revoltes populars que puguin dur a un canvi de règim. És la tesi del director de la Fundació CIDOB, Jordi Vaquer, que no està d'acord amb el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, qui ha afirmat que al Marroc el progrés serà gradual. Tot i el clima de revoltes, Vaquer creu que els països que més poden desestabilitzar la zona són l'Iran i Israel, que està practicant una política 'de falcó' en contra de Palestina. Els canvis al món àrab han 'desprestigiat' la Unió per la Mediterrània, però la democratització obre esperances a llarg termini per al procés euromediterrani.