El DAR promociona els productes catalans de qualitat amb una subvenció de 560.000 euros

Barcelona.- El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) promociona els productes catalans de qualitat amb una subvenció de 560.000 euros. Es tracta d'unes subvencions per al foment de les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments. Aquest dilluns el DOGC publica l'ordre de les bases reguladores d'aquestes subvencions i la convocatòria de les corresponents a l'any 2007. Les subvencions que estableix aquesta Ordre tenen el caràcter de cofinançades amb la Unió Europea, d'acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013 i aniran a càrrec del pressupost del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2008, per una quantia màxima de 560.000 euros.
El DAR promociona els productes catalans de qualitat amb una subvenció de 560.000 euros

El DAR promociona els productes catalans de qualitat amb una subvenció de 560.000 euros

Barcelona.- El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) promociona els productes catalans de qualitat amb una subvenció de 560.000 euros. Es tracta d'unes subvencions per al foment de les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments. Aquest dilluns el DOGC publica l'ordre de les bases reguladores d'aquestes subvencions i la convocatòria de les corresponents a l'any 2007. Les subvencions que estableix aquesta Ordre tenen el caràcter de cofinançades amb la Unió Europea, d'acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013 i aniran a càrrec del pressupost del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2008, per una quantia màxima de 560.000 euros.