El creixement de la població en edat de treballar alleuja la pressió sobre el sistema de pensions

Ja fa temps que a Europa es debat la viabilitat dels actuals sistemes de pensions. A Espanya la situació no és pas diferent, però un informe de Caixa Catalunya alleuja la pressió del debat i assegura que les pensions no perillen a curt termini. El motiu és que està creixent més la població en edat de treballar que no pas la que té més de 65 anys. Això ha fet que el que es coneix com a taxa de dependència de l'Estat, la població passiva entre la població activa, estigui per sota de la mitjana europea. En més o menys grau, això ha passat a tot Catalunya, on l'arribada d'immigrants ha ajudat a modificar l'estructura d'edats de la població catalana.
El creixement de la població en edat de treballar alleuja la pressió sobre el sistema de pensions
Barcelona

El creixement de la població en edat de treballar alleuja la pressió sobre el sistema de pensions

Ja fa temps que a Europa es debat la viabilitat dels actuals sistemes de pensions. A Espanya la situació no és pas diferent, però un informe de Caixa Catalunya alleuja la pressió del debat i assegura que les pensions no perillen a curt termini. El motiu és que està creixent més la població en edat de treballar que no pas la que té més de 65 anys. Això ha fet que el que es coneix com a taxa de dependència de l'Estat, la població passiva entre la població activa, estigui per sota de la mitjana europea. En més o menys grau, això ha passat a tot Catalunya, on l'arribada d'immigrants ha ajudat a modificar l'estructura d'edats de la població catalana.
Actualitzat
Com altres comarques de muntanya, el Pallars Sobirà té una de les poblacions més envellides de Catalunya i, fa 10 anys, un de cada quatre habitants estava jubilat. Però els últims temps, en part pel creixement de la construcció, la població en edat de treballar ha anat augmentant més que la dels majors de 65 anys i, per tant, la taxa de dependència, la relació entre els treballadors amb dret a pensió i els que poden treballar, s'ha reduït. Segons l'estudi de Caixa Catalunya, és a les comarques de Lleida, precisament les més envellides, on s'ha reduït més, pràcticament en quatre punts, fins al 28,2%. A Girona, el descens ha estat molt més moderat, però la població també s'ha rejovenit. Més o menys com a Tarragona. A totes dues províncies, la taxa de dependència se situa en el 23,5%. A Barcelona també ha baixat i en acabar l'any 2006 se situava en el 23,8%, una mica per sota de la mitjana catalana, que, després de baixar una mica, era l'any passat del 24%, la mateixa que a tot Espanya.

Aquests canvis en la piràmide d'edat catalana alleugen la pressió sobre el sistema de pensions espanyol. Tot i estar lluny dels països més joves, Eslovàquia i Irlanda, la taxa de dependència espanyola se situa per sota de la mitjana europea. A l'altre extrem hi ha Suècia, Bèlgica, Alemanya i, sobretot, Itàlia, el país més envellit de la Unió Europea.