El Consorci Viari de la Catalunya Central reclama que el desdoblament entre Sant Fruitós i Castellbell coincideixi amb l'actual carretera

Manresa.- El Consorci Viari de la Catalunya Central ha presentat quatre al·legacions al projecte de desdoblament de la carretera C-55, entre Sant Fruitós i Castellbell i el Vilar que actualment es troba en fase d'exposició pública. Les entitats que configuren el Consorci, liderades pel Consell Comarcal, Cambra de Comerç i Montepio de Conductors aposten que s'opti per l'alternativa 1, entre el nus del Guix i Castellbell, que preveu un traçat amb menys impacte ambiental per al territori, ja que una part del mateix coincideix amb la carretera actual. D'altra banda, el consorci demana que es defineixi un enllaç entre la C-55, a Castellgalí i la C-16, al sud del polígon de Bufalvent, que canalitzi cap a l'autopista el trànsit en direcció Berga.
El Consorci Viari de la Catalunya Central reclama que el desdoblament entre Sant Fruitós i Castellbell coincideixi amb l'actual carretera

El Consorci Viari de la Catalunya Central reclama que el desdoblament entre Sant Fruitós i Castellbell coincideixi amb l'actual carretera

Manresa.- El Consorci Viari de la Catalunya Central ha presentat quatre al·legacions al projecte de desdoblament de la carretera C-55, entre Sant Fruitós i Castellbell i el Vilar que actualment es troba en fase d'exposició pública. Les entitats que configuren el Consorci, liderades pel Consell Comarcal, Cambra de Comerç i Montepio de Conductors aposten que s'opti per l'alternativa 1, entre el nus del Guix i Castellbell, que preveu un traçat amb menys impacte ambiental per al territori, ja que una part del mateix coincideix amb la carretera actual. D'altra banda, el consorci demana que es defineixi un enllaç entre la C-55, a Castellgalí i la C-16, al sud del polígon de Bufalvent, que canalitzi cap a l'autopista el trànsit en direcció Berga.