El Consell de Treball Econòmic i Social critica per insuficient el projecte del Govern de simplificació de tràmits administratius

Barcelona.- El ple del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ha aprovat aquest dilluns un dictamen on s'avalua el 'projecte de decret d'eliminació de tràmits i simplificació de procediments per a facilitar l'activitat econòmica', un dels compromisos del Govern en el marc de l'Acord Estratègic per a la millora de la competitivitat subscrit amb els representants dels agents socials i econòmics. Pels membres del ple del CTESC, on participen sindicats, patronals i altres agents socials i econòmics, la proposta de decret presentada pel Govern 'facilita' alguns tràmits, 'crea un nou model' de relació amb l'Administració, però és insuficient perquè 'no assoleix les expectatives' generades pels signants de l'Acord Estratègic.
El Consell de Treball Econòmic i Social critica per insuficient el projecte del Govern de simplificació de tràmits administratius

El Consell de Treball Econòmic i Social critica per insuficient el projecte del Govern de simplificació de tràmits administratius

Barcelona.- El ple del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ha aprovat aquest dilluns un dictamen on s'avalua el 'projecte de decret d'eliminació de tràmits i simplificació de procediments per a facilitar l'activitat econòmica', un dels compromisos del Govern en el marc de l'Acord Estratègic per a la millora de la competitivitat subscrit amb els representants dels agents socials i econòmics. Pels membres del ple del CTESC, on participen sindicats, patronals i altres agents socials i econòmics, la proposta de decret presentada pel Govern 'facilita' alguns tràmits, 'crea un nou model' de relació amb l'Administració, però és insuficient perquè 'no assoleix les expectatives' generades pels signants de l'Acord Estratègic.