El Consell de Ministres aprova el projecte de llei perquè els transsexuals puguin canviar de gènere sense operar-se

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que permetrà als transsexuals canviar-se el nom i el gènere al Registre Civil sense necessitat d'haver hagut de passar per quiròfan per canviar físicament de sexe. El govern ha aprovat també l'objectiu d'estabilitat pressupostària del sector públic per al període 2007-2009, així com la creació de la Casa Àfrica, a les Canàries, i l'enviament de 130 militars al Congo, en una missió de la UE demanada per les Nacions Unides.
El Consell de Ministres aprova el projecte de llei perquè els transsexuals puguin canviar de gènere sense operar-se
Madrid

El Consell de Ministres aprova el projecte de llei perquè els transsexuals puguin canviar de gènere sense operar-se

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que permetrà als transsexuals canviar-se el nom i el gènere al Registre Civil sense necessitat d'haver hagut de passar per quiròfan per canviar físicament de sexe. El govern ha aprovat també l'objectiu d'estabilitat pressupostària del sector públic per al període 2007-2009, així com la creació de la Casa Àfrica, a les Canàries, i l'enviament de 130 militars al Congo, en una missió de la UE demanada per les Nacions Unides.
Actualitzat

L'executiu ha aprovat el projecte de llei reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones. L'objectiu: que els transsexuals puguin aparèixer amb el nom que vulguin als documents oficials, com també amb el gènere que prefereixin encara que no s'hagin operat per canviar de sexe. 


La vicepresidenta primera del govern, María Teresa Fernández de la Vega, ha dit que l'aprovació d'aquesta normativa "és un compromís electoral, però també, i gairebé més, un compromís ètic amb una part de la ciutadania". Segons Fernández de la Vega, "l'Estat té l'obligació de garantir el desenvolupament de la personalitat de cada ciutadà i aquesta llei contribuirà a dignificar la vida de milers de persones que viuen en aquesta situació".

En la seva exposició de motius, el projecte de llei explica que la transsexualitat, considerada com un canvi de la identitat de gènere, ha estat àmpliament estudiada per la medicina i la psicologia. Així, el govern entén que "es tracta d'una realitat social que requereix una resposta del legislador per garantir el lliure desenvolupament de la personalitat i la dignitat de les persones la identitat de gènere de les quals no es correspon actualment amb el sexe en què inicialment van ser inscrites".


Per garantir la seguretat jurídica, el projecte de llei estableix diversos requisits per procedir al canvi d'identitat de gènere, començant pel diagnòstic de "disforia de gènere", mitjançant un informe mèdic o d'un psicòleg col·legiat. A més a més, haurà de provar que ha estat tractat mèdicament durant almenys dos anys per acomodar les seves característiques físiques a les corresponents al sexe reclamat. L'acreditació del compliment d'aquest requisit s'efectuarà mitjançant un informe del metge col·legiat sota la direcció del qual s'hagi fet el tractament. No es requerirà, com en altres legislacions, que la persona sigui estèril.


Altres acords

També s'ha aprovat l'objectiu d'estabilitat pressupostària del conjunt del sector públic per al bienni 2007-2009. Aquest acord també inclou el de cada un dels grups d'agents que l'integren i, a més, fixa el límit de despesa no financera per als pròxims pressupostos.

L'executiu, d'altra banda, ha autoritzat la firma d'un conveni de col·laboració per a la creació de la Casa Àfrica i ha aprovat l'enviament d'un contingent de 130 militars al Congo en una missió de la Unió Europea sol·licitada per l'ONU.