El Consell Comarcal del Sobirà inicia un procés participatiu per a la redacció del Pla de Polítiques de Dones

ACN Sort.-El Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha engegat un procés participatiu per a la redacció del Pla de Polítiques de Dones per al període 2016-2020. Per dissenyar el full de ruta s'ha previst elaborar una diagnosi real de la situació de les dones del Pallars Sobirà, a partir de les visions, experiències, sabers i aportacions personals i col·lectives. Amb les dades obtingudes mitjançant enquestes individuals i trobades obertes, que es realitzaren aquest mes de novembre, es planificaran i coordinaran les línies d'actuació a la comarca. Aquest Pla ha de desenvolupar accions adreçades a assolir la igualtat entre dones i homes. Ja s'han realitzat trobades específiques amb les dones joves dels instituts de la comarca i amb el col·lectiu de gent gran del Casal de Sort.
El Consell Comarcal del Sobirà inicia un procés participatiu per a la redacció del Pla de Polítiques de Dones

El Consell Comarcal del Sobirà inicia un procés participatiu per a la redacció del Pla de Polítiques de Dones

ACN Sort.-El Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha engegat un procés participatiu per a la redacció del Pla de Polítiques de Dones per al període 2016-2020. Per dissenyar el full de ruta s'ha previst elaborar una diagnosi real de la situació de les dones del Pallars Sobirà, a partir de les visions, experiències, sabers i aportacions personals i col·lectives. Amb les dades obtingudes mitjançant enquestes individuals i trobades obertes, que es realitzaren aquest mes de novembre, es planificaran i coordinaran les línies d'actuació a la comarca. Aquest Pla ha de desenvolupar accions adreçades a assolir la igualtat entre dones i homes. Ja s'han realitzat trobades específiques amb les dones joves dels instituts de la comarca i amb el col·lectiu de gent gran del Casal de Sort.