El Congrés aprova la reforma fiscal que redueix l'IRPF i deixa exempts els menjadors escolars de l'IVA

El Congrés ha aprovat definitivament la reforma fiscal. L'oposició l'ha criticada perquè no resol els principals problemes del país: la ineficàcia de la recaptació i el frau fiscal
El Congrés aprova la reforma fiscal que redueix l'IRPF i deixa exempts els menjadors escolars de l'IVA

El Congrés aprova la reforma fiscal que redueix l'IRPF i deixa exempts els menjadors escolars de l'IVA

El Congrés ha aprovat definitivament la reforma fiscal. L'oposició l'ha criticada perquè no resol els principals problemes del país: la ineficàcia de la recaptació i el frau fiscal
Redacció Actualitzat
Un escolar en un menjador. (Creu Roja)

Un escolar en un menjador. (Creu Roja)

El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament aquest dijous els tres projectes de llei referits a l'IRPF, l'Impost de Societats, l'IVA i altres tributs inclosos en la reforma fiscal. Els portaveus del PSOE, Esquerra Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNB, ERC, BNG i Amaiur han reiterat les seves crítiques a una reforma que consideren una "oportunitat perduda" i un conjunt de "pegats" en el sistema que no resolen els seus principals problemes: la ineficàcia de la recaptació i el frau fiscal.

El PP ha respost a les crítiques afirmant que els canvis serviran per apuntalar la recuperació econòmica i la creació d'ocupació. Afirmen que es tornaran 9.000 milions d'euros als espanyols a partir de l'1 de gener i en els pròxims dos exercicis. De fet, confia que la rebaixa fiscal contribueixi a empènyer l'economia i la inversió i que l'increment de la recaptació que s'hauria de registrat permetrà seguir aplicant noves reduccions d'impostos en el futur.

CiU és l'única formació de l'oposició que està "moderadament satisfeta" després d'acordar diverses modificacions dels projectes de llei al seu pas pel Congrés i el Senat.

Precisament, una de les novetats més rellevants de la reforma és respecte a l'IVA. A proposta de CiU, la reforma deixa exempts d'aquest impost les menjadors escolars i rebaixa del 21% al 10% l'IVA aplicat al sector de les flors i les plantes ornamentals.

Es mantindrà el tipus reduït del 10% per a ulleres, lentilles graduades, pròtesis, cadires de rodes, muletes, venes o farmacioles.

Els llibres electrònics tributaran en el país on es faci la descàrrega.

A més, tots els ens públics de ràdio i televisió autonòmics podran deduir-se a partir de 2015 tot l'IVA que suporten, amb l'objectiu de millorar la seva solvència financera i liquiditat.

En compliment d'una sentència del Tribunal Europeu, s'aplicarà una pujada del tipus general al 21% dels productes intermedis d'elaboració de medicaments, equips mèdics i instrumental sanitari.

Deduccions fiscals

La reforma inclou canvis en les deduccions de l'Impost de Societats. Les formacions d'esquerres critiquen les modificacions perquè seran, segons diuen, més beneficioses per a les grans empreses i patrimonis que per a les pimes. Consideren que els principals anuncis inclosos a la reforma tenen un caràcter "electoralista", però escassa incidència real per als ciutadans, sobretot perquè en molts casos, les imposicions continuen en nivells molt superiors als de l'inici de la legislatura. Alguns d'aquests canvis són:

Les empreses que destinin més del 10% de la seva xifra de negoci a investigació i desenvolupament podran augmentar de 3 a 5 milions d'euros anuals l'import subjecte a deducció.

Les produccions cinematogràfiques espanyoles es desgravaran el 20% del primer milió d'euros invertit i el 18% de la resta fins a tres milions. Les produccions estrangeres es podran deduir el 15% de les despeses fetes en territori espanyol amb un límit de 2,5 milions i sempre que la despesa mínima sigui d'un milió d'euros.

Hi haurà també una deducció del 20% per donar suport a la producció i exhibició d'espectacles en directe d'arts escèniques i musicals.

IRPF

Totes les formacions d'esquerres del Congrés creuen que les modificacions de l'IRPF fan aquest impost "més regressiu" i beneficien més a les classes benestants que a les classes mitjanes i treballadores. Algunes de les novetats són:

S'establiran cinc trams de renda a partir de 12.450, 20.200, 34.000 i 60.000 euros, als quals s'aplicaran tipus del 20%, 25%, 31%, 39% i el 47% en 2015. Per 2016 aquests trams es reduiran al 19%, 24%, 30%, 37% i 45% respectivament. Els ingressos inferiors a 12.000 euros no estaran subjectes a retenció.

La retenció a autònoms amb rendes inferiors a 15.000 euros baixarà del 21% al 15%.

Les famílies nombroses o amb fills o ascendents amb discapacitat rebran 1.200 euros, acumulables fins a 4.800 euros si se sumen diverses d'aquestes situacions.

La indemnització exempta per acomiadament s'amplia a 180.000 euros i es permet la reducció del 30% inclús si la indemnització es percep de forma fraccionada.

S'amplia al 60% la reducció pel lloguer de l'habitatge per a l'arrendador. Per contra, la deducció per a inquilins per lloguer d'habitatge habitual desapareixerà, tret dels contractes anteriors a 2015.

També es moderarà el càstig fiscal per la compra d'habitatge. Se suavitza la penalització tributària en les plusvàlues per venda d'habitatge al reduir-se l'efecte del coeficient d'abatiment, és a dir, els beneficis per a plusvàlues patrimonials d'un be adquirit abans del 1995. Així, els habitatges comprats abans del 1995 que es venguin per menys de 400.000 euros, evitaran la pujada d'impostos

La tributació pels rendiments de l'estalvi passarà d'entre el 20 al 24% l'any que ve, a entre el 19 i el 23% el 2016.

L'aportació màxima desgravable als plans de pensions serà de 8.000 euros. A més, es podran rescatar quantitats corresponents als plans de pensions transcorreguts 10 anys.

Els esportistes professionals que resideixin a Espanya per motius laborals ja no podran acollir-se a l'impost de la renda dels no residents i hauran de tributar per l'IRPF.