El Congrés aprova garantir les exhumacions de les víctimes del franquisme

Madrid (ACN).- El ple del Congrés ha aprovat una iniciativa parlamentaria d'ICV pactada amb el PSOE que declara que 'l'ordenament jurídic obliga, de manera indubtable i suficient, a la persecució dels crims contra la humanitat i de genocidi' al mateix temps que el assegura que l'aplicació i interpretació de tota aquesta legislació correspon als jutges i tribunals, cadascun d'ells en l'àmbit de les seves pròpies competències. És un impuls que aporta novetats normatives a la Llei de memòria històrica. S'insta a 'garantir la responsabilitat pública i institucional en les tasques de d'exhumació de les fosses de les víctimes del franquisme'. La norma s'ha aprovat per 186 vots a favor i 145 en contra, amb el PP en contra
El Congrés aprova garantir les exhumacions de les víctimes del franquisme

El Congrés aprova garantir les exhumacions de les víctimes del franquisme

Madrid (ACN).- El ple del Congrés ha aprovat una iniciativa parlamentaria d'ICV pactada amb el PSOE que declara que 'l'ordenament jurídic obliga, de manera indubtable i suficient, a la persecució dels crims contra la humanitat i de genocidi' al mateix temps que el assegura que l'aplicació i interpretació de tota aquesta legislació correspon als jutges i tribunals, cadascun d'ells en l'àmbit de les seves pròpies competències. És un impuls que aporta novetats normatives a la Llei de memòria històrica. S'insta a 'garantir la responsabilitat pública i institucional en les tasques de d'exhumació de les fosses de les víctimes del franquisme'. La norma s'ha aprovat per 186 vots a favor i 145 en contra, amb el PP en contra