Estudiants en un examen
Estudiants en un examen
Barcelona

El claustre de professors no podrà avaluar els alumnes amb més de quatre suspensos a Catalunya

L'examen de recuperació del setembre sumarà juntament amb l'avaluació contínua del curs i els deures d'estiu. Els alumnes que arribin al final de curs amb més de quatre suspensos no podran ser avaluats pel claustre de professors, que de forma automàtica obligarà aquests estudiants a repetir curs, en compliment del nou projecte d'ordre de modificació del procés d'avaluació de Secundària i Batxillerat a Catalunya.

RedaccióActualitzat
Fins aquest curs, els estudiants amb un o més suspensos eren avaluats prèviament pel claustre de professors, que sense limitació podia fer els ulls grossos a tots els suspensos de l'estudiant, deixant que passés de curs amb un màxim de dos.

Després de detectar que el 26% dels alumnes de quart de Secundària es graduen a Catalunya en aquestes circumstàncies, la Conselleria ha limitat a dues les notes que el claustre pot modificar.

D'aquesta manera, si un estudiant suspèn quatre assignatures el claustre el pot "salvar" de dues i passar-lo de curs amb les altres dues, però si arriba amb cinc assignatures al claustre ja no podrà ser avaluat, perquè només podria ser "salvat" de dues matèries i no podria passar de curs amb tres.

L'ordre també introdueix formalment el nou examen de recuperació que els alumnes de Secundària podran realitzar al setembre -en lloc del juny-, anunciat durant el curs passat per la consellera.

La recuperació del setembre formarà part de l'avaluació contínua de tot el curs, de manera que la nota comptarà juntament amb l'avaluació de tot el curs i els exercicis d'estiu.

De fet, una altra novetat és que els alumnes suspesos també hauran de realitzar activitats d'estiu per facilitar la recuperació d'aquestes matèries.

Fins aquest curs, els exàmens de recuperació tenien lloc vuit dies després del final de curs, un temps "insuficient" per preparar les proves amb garanties, de manera que la seva reubicació al setembre permetrà més temps de preparació.

La directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Teresa Pijoan, ha remarcat aquesta mesura com una segona oportunitat per aprovar les matèries pendents i promoure l'esforç: "Volem que l'alumne prengui consciència del seu aprenentatge i faci un esforç per entrar al curs següent sense assignatures suspeses."

A segon de Batxillerat es mantenen els exàmens de recuperació al juny per facilitar als alumnes que puguin presentar-se a la selectivitat.

Entre altres novetats, l'ordre estableix que en el pas de Primària a Secundària els professors de l'etapa inicial lliuraran els resultats de les proves de sisè de Primària i les activitats de reforç d'estiu als de Secundària per incidir en el seguiment de l'alumne.

Anar al contingut