El CILMA proposa mesures correctores per minimitzar els efectes ambientals de les obres de l'AP7 i l'A2

Girona.- El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) ha elaborat una proposta de mínims per incorporar mesures correctores de l'efecte barrera en l'ampliació de l'autopista AP7 i en el desdoblament de l'A2. La proposta del CILMA permetria garantir la funcionalitat dels 23 espais connectors ecològics i paisatgístics que uneixen tot el sistema litoral gironí amb el conjunt d'espais de l'interior. Per tant, la proposta evitaria multiplicar l'aïllament dels espais naturals i suposa 'una excel·lent oportunitat', segons el CILMA, per corregir l'efecte barrera que ja generen i al què cal sumar també les obres del TGV.
El CILMA proposa mesures correctores per minimitzar els efectes ambientals de les obres de l'AP7 i l'A2

El CILMA proposa mesures correctores per minimitzar els efectes ambientals de les obres de l'AP7 i l'A2

Girona.- El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) ha elaborat una proposta de mínims per incorporar mesures correctores de l'efecte barrera en l'ampliació de l'autopista AP7 i en el desdoblament de l'A2. La proposta del CILMA permetria garantir la funcionalitat dels 23 espais connectors ecològics i paisatgístics que uneixen tot el sistema litoral gironí amb el conjunt d'espais de l'interior. Per tant, la proposta evitaria multiplicar l'aïllament dels espais naturals i suposa 'una excel·lent oportunitat', segons el CILMA, per corregir l'efecte barrera que ja generen i al què cal sumar també les obres del TGV.