El català es consolida amb gairebé 10 milions de parlants però manté profunds desequilibris territorials

Barcelona (ACN).- El català es consolida amb 9,9 milions de parlants, però manté profunds desequilibris territorials en un entorn sociopolític més advers. Així ho indica l'informe sobre la situació de la llengua catalana 2011 de la Xarxa Cruscat que posa en relleu la gran atracció de la llengua catalana -d'aquests 10 milions només 4,4 declaren que el català és la llengua inicial-, però també que una cinquena part de Catalunya, més d'una quarta part de les Balears i quatre de cada deu persones del País Valencià manifesten que no el saben parlar i que el nivell de desconeixement i ús és molt heterogeni. L'estroncament dels fluxos migratoris i les polítiques lingüístiques marcaran, segons l'estudi, el futur del català.
El català es consolida amb gairebé 10 milions de parlants però manté profunds desequilibris territorials

El català es consolida amb gairebé 10 milions de parlants però manté profunds desequilibris territorials

Barcelona (ACN).- El català es consolida amb 9,9 milions de parlants, però manté profunds desequilibris territorials en un entorn sociopolític més advers. Així ho indica l'informe sobre la situació de la llengua catalana 2011 de la Xarxa Cruscat que posa en relleu la gran atracció de la llengua catalana -d'aquests 10 milions només 4,4 declaren que el català és la llengua inicial-, però també que una cinquena part de Catalunya, més d'una quarta part de les Balears i quatre de cada deu persones del País Valencià manifesten que no el saben parlar i que el nivell de desconeixement i ús és molt heterogeni. L'estroncament dels fluxos migratoris i les polítiques lingüístiques marcaran, segons l'estudi, el futur del català.