Madrid

El Banc d'Espanya obligarà les entitats que la "lletra petita" dels contractes tingui una alçada mínima d'1,5 mil·límetres

El Banc d'Espanya aprova una bateria de mesures per introduir més transparència en les relacions entre clients i entitats bancàries.

Redacció Actualitzat
El Banc d'Espanya obligarà les entitats financeres a eliminar l'anomenada "lletra petita" dels contractes dels productes bancaris amb l'objectiu d'avançar en la protecció dels clients i promoure la concessió responsable de crèdits. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest divendres la circular 5/2012 del 27 de juny enviada a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament sobre transparència i responsabilitat en la concessió de préstecs.

El text d'aquesta normativa estableix que els documents "es redactaran de forma clara i comprensible per al client" i la lletra "tindrà una mida apropiada per a facilitar-ne la lectura". Posteriorment, concreta i estableix que "la lletra minúscula que s'utilitzi no podrà tenir una alçada inferior a un mil·límetre i mig". A més, la informació més important dels contractes s'haurà de destacar, sempre "de la mateixa manera", ja siguin negretes o majúscules, i aquest grafisme no podrà fer-se servir en cap altra part del document.

De tota manera, els bancs podran continuar utilitzant la "lletra petita" en els contractes fins aquest mes d'octubre, que és quan entrarà en vigor la nova circular del Banc d'Espanya. Caldrà esperar fins el 6 d'octubre perquè les entitats estiguin obligades a recollir a la capçalera dels documents previs al contracte un missatge d'advertència al client que les informacions ressaltades són "especialment rellevants".

Una altra de les singularitats de la circular és l'obligació que les entitats comuniquin de forma més clara els interessos i les comissions que apliquen habitualment als serveis que ofereixen amb més freqüència, tot i que això no s'aplicarà de manera generalitzada fins al gener de 2013.
Anar al contingut